Tenttiwiki

Ilmastonmuutoksen vaikutus maapallon ekosysteemeihin

16.5.2012 (Heikki Hänninen)

 1. Staattiset ja dynaamiset mallit ekologisessa ilmastomuutostutkimuksessa. Kuvaa mallien periaate, anna esimerkki kummastakin mallikategoriasta ja pohdi kummankin lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia.
 2. Mitä seminaarissa opittiin ilmastomuutoksen ekologisista vaikutuksista? Kerro muutamalla rivillä kunkin seminaarissa käsitellyn artikkelin keskeisimmät johtopäätökset. Kuinka luotettavina pidät johtopäätöksiä? [Lista seminaarissa käsitellyistä artikkeleista]
 3. Kuinka IPCC ennustaa ilmastomuutoksen vaikuttavan aroihin, preerioihin ja savanneihin?

16.3.2010

 1. Staattiset ja dynaamiset mallit ekologisessa ilmastomuutostutkimuksessa. Kuvaa mallien periaate, anna esimerkki kummastakin mallikategoriasta ja pohdi kummankin lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia.
 2. Mitä seminaarissa opittiin ilmastomuutoksen ekologisista vaikutuksista? Kerro muutamalla rivillä kunkin seminaarissa käsitellyn artikkelin keskeisimmät johtopäätökset. Kuinka luotettavina pidät johtopäätöksiä? [Lista seminaarissa käsitellyistä artikkeleista]
 3. Kuinka ilmastomuutoksen ennustetaan vaikuttavan maapallon eri ekosysteemeihin? Jaottele vastauksesi IPCC:n raportin luvun 4.4 mukaisesti seuraaviin kohtiin: Autiomaat (deserts); arot, preeriat ja savannit (grasslands and savannas); Välimeren ilmaston ekosysteemit (Mediterranean ecosystems); metsät ja harvapuustoiset alueet (forests and woodlands); tundra (tundra and Arctic/Antarctic ecosystems); vuoristot (mountains); makeanveden kosteikot, järvet ja joet (freshwater wetlands, lakes and rivers); meret (oceans and shallow seas), biomien muutokset (cross-biome impacts) sekä globaali synteesi (Global synthesis including impacts on biodiversity). Luvut 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4.1 eivät tule varsinaisesti tenttiin, mutta ne kannattaa lukea, koska niissä esitetyt asiat helpottavat tenttivastauksen laatimista. Vastaa tiiviisti, keskittyen kunkin ekosysteemin kohdalla olennaisimpiin ja todennäköisimpiin muutoksiin. Kunkin ekosysteemin kohdalla ei tarvitse erikseen esittää ennusteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä, vaan epävarmuustekijöitä ja niihin liittyviä jatkotutkimustarpeita pohditaan keskitetysti luvun 4.8 pohjalta. Luvut 4.5 – 4.7 jätetään huomiotta.

3.3.2008

 1. Luennoilla käsiteltiin paradoksaalista hypoteesia, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen lisää puiden pakkasvaurioriskiä boreaalisessa ja temperaattisessa vyöhykkeessä.
  • Kuinka tämä tapahtuu hypoteesin mukaan, ja kuinka hypoteesi johdettiin?
  • Kuinka hypoteesia on testattu ja minkälaisia tuloksia testeissä on saatu?
  • Minkälainen käsitys tutkijoilla on asiasta tällä hetkellä? Mitkä ovat suurimmat hypoteesiin liittyvät epävarmuustekijät?
  • Mitä kaiken ekologisen ilmastonmuutostutkimuksen kannalta merkittävää hypoteesiin liittyvä tutkimus opetti? Vastaa kuhunkin kohtaan pääpiirteittäin, menemättä teknisiin yksityiskohtiin.
 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ruohomaihin ja savanneihin (IPCC 2007)
 3. Seminaarissa pidettiin 9 esitelmää. (Esitelmien otsikot listattu). Valitse esitelmistä kuusi ja kerro niiden ilmastonmuutoksen kannalta keskeinen sanoma lyhyesti (muutama lause per esitelmä). Jätä oma esitelmäsi pois referoitavien joukosta.