Tenttiwiki

6.4.2004

 1. (4 p.) Selitä lyhyesti seuraavat termit:
  • a) Halotyyppi
  • b) Alkion diagnostiikka
  • c) Onkogeeni
  • d) Founder effect
 2. (4 p.) Selitä lyhyesti PCR:n (polymerase chain reaction) periaate
 3. (4 p.) Selitä lyhyesti geenikartoituksesa käytettävien kytkentäanalyysien ja assosiaatioanalyysien erot
 4. (12 p.) Selitä rekombinaatio sekä miten ja milloin se tapahtuu ja miten sitä hyödynetään tautigeenien etsimisessä
 5. Vaihtoehtoisesto 5A tai 5B:
  • 5A (6 p.) Selitä erot monogeenisen ja monitekijäisen geneettisen taudin ilmenemisessä
  • 5B (6 p.) Luettele kriteerit, jotka diagnostisen DNA-tutkimuksen tulee täyttää

1.3.2004

 1. (5 p.) Selitä lyhyesti seuraavat termit:
  • a) SNP
  • b) LOH
  • c) CGH
  • d) M-FISH/SKY
  • e) LQT-oireyhtymä
 2. (5 p.) Selitä lyhyesti (yhdellä lauseella) mitä tarkoittavat seuraavat käsitteet:
  • a) Alkion diagnostiikka
  • b) Geneettinen kartta
  • c) Polymorfia
  • d) FISH
 3. (12 p.) Selitä rekombinaatio sekä miten ja milloin se tapahtuu
 4. Vaihtoehtoisesti 4A tai 4B:
  • 4A (8 p.) Mitä menetelmiä Fra(X) oireyhtymän diagnostiikassa käytetään ja mitä niiden avulla saadaan selville.
  • 4B (8 p.) Miten ja millä menetelmillä selvität luotettavasti, kumpi kahdesta teoreettisesti mahdollisesta isä-vaihtoehdosta on lapselle se oikea?