Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ihmisen_kytkennaet_luontoon_ekosysteemeihin_ja_biokemiallisiin_kiertoihin [2019/03/04 14:04]
85.76.99.138 [Tentti 1.3.2019]
ihmisen_kytkennaet_luontoon_ekosysteemeihin_ja_biokemiallisiin_kiertoihin [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======01.03.2019======
  
 +1. Selitä lyhyesti (2-3 lausetta) seuraavat käsitteet
 +  - Säteilypakote
 +  - Nitrifikaatio
 +  - DOC
 +
 +2. Arktisten alueiden osa ilmastonmuutoksessa