Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ihmisen_fysiologian_kirjatentti_haug_et_al [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Tentti 25.4.2014 ======
 +===== Osa I =====
 +Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista kirjoittaessasi,​ että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!)
 +  - Aivolisäkkeen rakenne ja toiminta. Miten aivolisäkkeen toimintaa ohjataan ja mitä hormoneita erittyy. Mitä nämä hormonit saavat aikaan kohdekudoksissaan?​
 +  - Tilanteen normalisoituminen hypovolemisen shokin jälkeen. Kuvaile kaikkia niitä mekanismeja,​ jotka palauttavat veren pmäärän ja verenpaineen ennalleen verenvuodon jälkeen.
 +  - Luustolihaskudoksen supistumismekanismi ja energiatalous
 +
 +==== Osa II ====
 +  - Mitä tarkoitetaan elimistön puskurijärjestelmillä. Anna esimerkkejä.
 +  - Kuvaile aktiopotentiaalin molekulaariset mekanismit pääpiirteittäin.
 +  - Kuvaile sydämen johtoratajärjestelmän rakenne ja toiminta.
 +  - Pohjukaissuoli on tärkeä säätelyalue mahalaukun ja lopun ohutsuolen välissä. Miten pohjukaissuoli ohjaa
 +    - mahalaukun
 +    - haiman toimintaa hormonaalisesti?​