Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ihmisen_fysiologia [2019/06/12 22:35]
127.0.0.1 external edit
ihmisen_fysiologia [2020/06/06 19:49] (current)
37.219.111.124
Line 1: Line 1:
 +====== Ihmisen fysiologia, Silverthorn ======
 +
 +====Syksy 2019, osakuulustelu 2====
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin konseptipaperille 6p/​kysymys.\\
 +1. Miten sähköinen aktiivisuus leviää sydämessä ja mitä se saa aikaan? Voit piirtää EKG käyrän selityksen tueksi.\\
 +2. Miten vatsalaukun mahanesteen eritys on säädelty?​\\
 +3. Kuvaile ne hormonaaliset säätelymekanismit,​ jotka laukeavat kun ruokasula saapuu pohjukkaissuoleen.\\
 +4. Kuvaile henlen lingon toiminta ja sen merkitys munuaisten toiminassa.\\
 +5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektoituneen solun?\\
 +6. Kuvaile munasarjakierron säätely.\\
 +
 +
 +
 +==== Syksy 2018? ====
 +Uusinta 2
 +
 +1. Miten rasvoista muodostetaan ATP molekyylejä /
 +Hur tilverkar kroppen ATP från fetter?
 +
 +2. Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet /
 +Redogör för de olika skeden i aktionspotentialen
 +
 +3. Miten autonominen hermosto säätelee verisuonten läpimittaa?​ /
 +Hur reglas blodkärlens diameter av det autonoma nervsystemet?​
 +
 +4. Mihin simpukan kyky erottaa äänen taajuutta ja voimakkuutta perustuu? /
 +Vad baserar sig snäckans förmåga att förnimma ljudstyrka och frekvens på?
 +
 +5. Mitä hormoneja aivolisäkkeen etulohko erittää, mitä ne tekevät ja miten niiden eritys on säädelty? /
 +Vilka hormoner insöndras från adenohypofysen (framloben),​ vad gör de och hur är deras insöndring reglerad?
 +
 +6. Kun asetyylikoliinia vapautuu hermilihasliitoksessa,​ lihas supistuu. Miten tämä tapahtuu? /
 +När acetylkolin frigörs vid den motoriska änplattan kontraherar muskeln. Hur går detta till?
 +
 +==== 24.11.2017 ====
 +(Uusinta 1)
 +
 +1. Oksidatiivisen fosforylaation pääperiaatteet
 +
 +2. Miten hermosolun lepokalvojännite syntyy?
 +
 +3. Mitä adenergisiä reseptoreita löytyy erityisen paljon seuraavista kudoksista ja mitä niiden aktivaatio saa aikaan?
 +   a) Sydänlihaskudos
 +   b) Rasvakudos
 +   c) Sileä lihaskudos keuhkoputkissa
 +
 +4. Kuvaile se reaktioketju,​ joka laukeaa kun valo osuu verkkokalvon sauvasoluihin
 +
 +5. Mitä hormoneita lisämunuaisesta erittyy, mikä eritystä säätelee ja mitä kyseiset hormonit saavat aikaan?
 +
 +6. Kuvaile eri luustolihastyyppien energiametabolia
 +
 +==== 12.09.2016 ====
 +(Silverthorn osa 1)
 +
 +1. a) miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen kepokalvojännitteeseen?​
 +   b) miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamiseen (4p)
 +
 +2. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuroneissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen?​ (8p)
 +
 +3. Lihaspuolan toiminta? (4p)
 +
 +4. Adrenergisten reseptoreiden toiminta? (4p)
 +
 +5. Jos veritulppa vautioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mikä seuraavista aistimuksista elimistön a)oikealla ​    ​b)vasemmalla puolella kärsivät. i)kipu, ii)proprioseptio iii)lämpö (3p)
 +
 +6. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä?​ (2p)
 +
 +7. Karvasolun toiminta. (2p)
 +
 +8. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M ja P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät?​ (2p)
 +
 +9. Elimiston sokeritasapainon säätely. (5p)
 +
 +10. Miten hypotalamus a)säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja b) mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset?​ (12p)
 +
 +
 +==== 23.09.2014 ====
 +(noin suunnilleen)
 +
 +- Lipolyysi
 +
 +- Mitä tapahtuu lepokalvopotentiaalille seuraavissa tapauksissa (4 kpl), esim. solun ulkopuolinen kalium kasvaa, kalium-kanavat eivät toimi jne.
 +
 +- Adrenergisten reseptoreiden rakenne, eri tyypit ja niiden toiminta (4 p?)
 +
 +- Mieti sisäkorvan rakennetta. Miksi huvipuiston härvelin heilutuksen jälkeen saattaa huimata? (3p?
 +
 +- Kalsiumkiteiden merkitys kiihtyvyyden ja pään asennon tuntemisessa (3p)
 +
 +- Kalsiumin merkitys ja säätely (10 p)
 +
 +- Kerro miten motoneuronin depolarisaatio saa aikaan luustolihassolun supistumiseen. (10 p)
 +
 +
 +Max. 50 p.
 +
 +
 +==== 23.09.2013 ====
 + ​Vastaa kaikkiin kysymyksiin
 +   ​-  ​
 +     - Miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen lepokalvojännitteeseen
 +     - miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamisen (4p)
 +   - Miten aktiopotentiaali alfamotoneuronissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen (8p)
 +   - Lihaspuolan (muscle spindle) toiminta (4p)
 +   - Adrenergisten reseptoreiden toiminta (4p)
 +   - Jos veritulppa vaurioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mitkä seuraavista aistimuksista elimistön a) oikealla ja b)vasemmalla puolella kärsivät
 +      - kipu
 +      - proprioseptio
 +      - lämpö (3p)
 +   - Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä (2p)
 +   - Karvasolun toiminta (2p)
 +   - 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M tai P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät (2p)
 +   - Elimistön sokeritasapainon säätely (5p)
 +   - Miten hypotalamus
 +      - säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja
 +      - mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset (12p)
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 25.9.2012 ====
 +(Noin suunnilleen)
 +
 +  - Kerro oxidatiivisen fosforylaation pääperjaatteet. 8p
 +  - Miten solun kalvojännitteeseen vaikuttaa jos,
 +    * a) Kaliumkonduktanssi pienenee?
 +    * b) Natriumkonduktanssi kasvaa?
 +    * c) Solun ulkopuolinen kaliumpitoisuus kasvaa?
 +    * d) Kalsiumkonduktanssi kasvaa? 4x2p
 +  - Mitä adenergisiä reseptoreja seuraavista kudoksista löytyy ja miten ne vaikuttavat?​ 4x2p
 +    * a) Sydänlihaskudos
 +    * b) Valtimot ja laskimot
 +    * c) Rasvakudos
 +    * d) Keuhkoputki
 +  - 6+2p
 +    * a) Kerro miten näköaistisolun ärsytys saa aikaan aktiopotentiaalifrekvenssin muutoksen näköaivokuorella.
 +    * b) Kissojen ja koirien heijastekalvon merkitys? (Mieti silmän rakennetta)
 +  - Koe-eläimeltä on poistettu lisämunuaiset kokonaan. Kun koe-eläin altistuu stressille se kuolee nopeasti. Mikä hormoni on kyseessä, mihin se vaikuttaa ja miksi muuten se on tärkeä? 8p
 +  - Sileän lihaksen supistuminen ja relaksaatio. 8p
 +
 +
 +==== 29.9.2010 ====
 +
 +Kysymyksiin 1-13 vastataan lyhyesti. 14-15 perusteellisemmin.
 +  - 
 +    * Miten solunulkoisen natriumpitoisuuden pieneneminen vaikuttaa solun lepokalvojännitteeseen?​
 +    * Miksi vaikutus on pienempi verrattuna kaliumpitoisuuden muuttamiseen?​ (4p)
 +  - Aktiopotentiaali:​ kerro mitä kuvan kohdissa 1-4 tapahtuu (4p)
 +  - Miten seuraavat aineet vaikuttavat hermo-lihasliitoksen toimintaan ​
 +    * kurare (asetyylikoliinireseptorin antagonisti)
 +    * botuliini
 +    * sariini (asetyylikoliiniesteraasin estäjä)
 +    * asetyylikoliini (2p)
 +  - Miten seuraavaa ionia läpäisevän ionikanavan avaaminen vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen ​
 +    * Cl-
 +    * Na+
 +    * K+
 +    * Ca2+ (2p)
 +  - Miten synapsijännite ja aktiopotentiaali eroavat toisistaan? (2p)
 +  - Mikä rooli ATP:llä on luustolihaksen supistuksessa?​ (4p)
 +  - Mitä välittäjäainetta vapautuu seuraavista soluista: ​
 +    * preganglionaarinen sympaattinen hermosolu
 +    * postganglionaarinen parasympaattinen hermosolu (2p)
 +  - Mitä tarkoitetaan ​
 +    * lateraalisella inhibitiolla eli sivuttaisestolla ​
 +    * reseptiivisellä kentällä? (2p)
 +  - Mitä solukalvon depolarisaatio saa aikaan ​
 +    * primaarisissa ja
 +    * sekundaarisissa aistinsoluissa?​ (2p)
 +  - Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä?​ (2p)
 +  - Miten simpukka reagoi ​
 +    * matalataajuiseen ja
 +    * korkeataajuiseen ääneen? (2p)
 +  - Kuvaile silmän akkomodaatio,​ eli miten on mahdollista tarkentaa katse lähelle/​kauas?​ (2p)
 +  - Miten hypotalamus ​
 +    * säätelee aivolisäkkeen takalohkon hormonieritystä ja
 +    * mitä hormoneita sieltä erittyy? (4p)
 +  - Mitä hormoneja erittyy lisämunuaisen ​
 +    * kuorikerroksesta
 +    * ytimestä
 +    * kuvaile kyseisten hormoneiden vaikutukset lyhyesti (6p)
 +  - Veren kalsiumtasapainon säätely (10p)
 +
 +==== 7.11.2008 ====
 +
 +  - Vastaa lyhyesti!
 +    * Mitkä mekanismit mahdollistavat hermosolun lepokalvojännitteen synnyn?
 +    * Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet pääpiirteittäin.
 +  - Aistit. Vastaa lyhyesti.
 +    * Kuinka ulkoinen ärsyke muunnetaan aktiopotentiaalifrekvenssiksi?​
 +    * Sensorinen adaptaatio?
 +    * Lateraali-inhibitio?​
 +    * Mitä tarkoitetaan primaarisilla ja sekundaarisilla aistinsoluilla?​
 +  - Selitä miten hypotalamus säätelee:
 +    * neurohypofyysin (takalohko) toimintaa
 +    * adenohypofyysin (etulohko) toimintaa
 +  - Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely.
 +  - Hermolihasliitos,​ luustolihaksen supistumismekanismi ja energiatalous:​
 +    * Botuliinia käytetään kasvojen uurteiden pienentämiseen. Miten tämä on mahdollista?​
 +    * Kuvaile sitä lihassupistukseen johtavaa reaktioketjua,​ joka laukeaa, kun asetyylikoliini sitoutuu reseptoriinsa hermolihasliitoksessa.
 +    * Miten nopeiden ja hitaiden lihassyiden energiatalous vastaa niiden tarpeita.
 +
 +
 +===== 2. osakuulustelu =====
 +=== Syksy 2018? ===
 +Uusinta 2
 +
 +1. Mitkä tekijät määrittävät sydämen tehon?
 +Vilka faktorer bestämmer hjärtans effekt?
 +
 +2. Kuvaile miten hiilidioksidi kuljetetaan ja eritetään pois elimistöstä.
 +Redogör för hur koldioxidet transporteras och frigörs från kroppen.
 +
 +3. Kuvaile ruansulatuksen säätelyn kefaalinen, gastrinen ja intestinaalinen vaihe.
 +Redogör för den kefaliska, gastriska och intestinala fasen i matsmälningens kontrollering.
 +
 +4. Miten munuaiskeräsen suodatuspaine on säädelty?
 +Hur regleras filtrationstrycket i glomerulus?
 +
 +5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektioituneet solut?
 +Hur kan kroppen känna igen samt förstöra virusinfekterade celler?
 +
 +6. Kuvaile siittiötuotannon säätely
 +Redogör för kontrollen av spermieproduktionen
 +
 +==== 23.10.2017 ====
 +
 +1. Kuvaile valtimoiden ja laskimoiden rakenteelliset ja toiminnalliset erot. (6p)
 +
 +2. Miten hemoglobiini osallistuu hapen ja hiilidioksidin kuljetukseen?​ (6p)
 +
 +3. Miten vatsalaukun happamuus on säädelty? (6p)
 +
 +4. Miten on mahdollista,​ että munuaiset voivat tuottaa tiivistä ja laimeaa virtsaa? Selitä lyhyesti rakenteet ja mekanismit, jotka ovat tämän ilmiön takana! (6p)
 +
 +5. Kuvaile hemostaasi (verenvuodon tyrehtyminen). (6p)
 +
 +6. Kuvaile sukupuolen määräytyminen bipotentiaalisista rakenteista. (6p)
 +
 +
 +==== 11.12.2015 ====
 +Silverthorn,​ osa 2 (englanniksi)
 +
 +1. A decrease in which population of lymphocytes would impair all aspects of an immune response?
 +   a) cytotoxic T cells
 +   b) helper T cells
 +   c) memory T cells
 +   d) B lymphocytes
 +   e) plasma cells
 +
 +2. Class II MHC molecules are found
 +   a) on all cells with a nucleus
 +   b) only on red blood cells
 +   c) only on all granulocytes and macrophages
 +   d) only on lymphocytes and macrophages
 +   e) only on platelets
 +
 +3. Edema is likely to occur when
 +   a) the concentration of protein in the blood increases
 +   b) hemorrhage occurs
 +   c) the heart becomes an insufficient pump
 +   d) blood hydraulic pressure at the capillary decreases
 +   e) the blood hydraulic pressure at the capillary is equal to the blood osmotic pressure
 +
 +4. In which situation would the stroke volume be increased?
 +   a) when venous return is increased
 +   b) when venous return is decreased
 +   c) when the force of contraction is decreased
 +   d) when the difference between end-diastolic volume and the end-systolic volume is small
 +   e) when calsium channel blockers are present
 +
 +5. Acetylcholine slows the heart rate by
 +   a) just increasing ion influx, thus increasing the rate of depolarization
 +   b) just increasing the permeability to Ca2+
 +   c) just increasing the permeability to K+
 +   d) just decreasing the permeability to Ca2+
 +   e) increasing the permeability to K+ and decreasing the permeability to Ca2+
 +
 +6. The two main (%) components of plasma are ... and ... Name two other components found in plasma (2p)
 +
 +7. The difference between plasma and serum (2p)
 +
 +8. Describe the functions of the lymphatic system. (4p)
 +
 +9. Factors determining mean arterial pressure (7p)
 +
 +10. How is the gastric acidity regulated? (10p)
 +
 +11. Describe how the pH of the blood is regualted (10p)
 +
 +12. Describe the sexual differentiation from bipotential structures in the fetus. (10p)
 +
 +
 +
 +==== 11.12.2015 ====
 +
 +1. Hengityksen säätely
 +
 +2. Ruuansulatus:​ pohjukaissuoli (mitä tapahtuu kun ruoka saapuu sinne?)
 +
 +3. Veri:
 +a) miten verisuonten läpimittaa säädellään?​
 +b) B-solu reaktio
 +
 +4. Munuaiset: reaktiosarja kun munuaiskeräsen tuojasuonen verenpaine laskee?
 +
 +5. Lisääntyminen:​ bipotentiaalisten rakenteiden kehitys
 +
 +
 +
 +==== 18.10.2012 ====
 +
 +  - Hengitys
 +    * Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä 10p
 +  - Ruuansulatus
 +    * Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä 10p
 +  - Verenkierto ja immuunipuolustus
 +    * a) Sydämen tehon säätely 5p
 +    * b) T-solu reaktio 5p
 +  - Munuaiset
 +    * a) Konsentraatiogradientin synty munuaispyramidissa 5p
 +    * b) Natriumtasapainon säätely munuaisten kautta 5p
 +  - Lisääntyminen
 +    * Siittiötuotannon säätely 10p
 +
 +==== 10.2.2012 (Silverthorne) ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti:
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä?​ (2p)
 +    * Kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * Mikä on surfaktantin merkitys? (2p)
 +    * Kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * Miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun tyhjenemistä (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto
 +    * Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
 +    * Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
 +    * Kuvaile sitä tapahtumasarjaa,​ joka saa alkunsa kun munuaisen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +
 +
 +
 +==== 4.11.2011 (Silverthorne) ====
 +
 +  - Miten mahanesteen eritys on säädelty? (10p)
 +  - Miten munasarjakierto on säädelty hormonaalisesti?​ (10p)
 +  - Mihin munuaisten kyky tiivistää virtsaa perustuu? (10p)
 +  - Kirjoita essee otsikolla "​elimistön reaktio viiltohaavaan etusormessa"​ (20p)
 +
 +
 +
 +==== 3.12.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä(2p)
 +    * kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * mikä on surfaktantin merkitys (2p)
 +    * kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun toimintaa (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto:​ Kuvaile sitä tapahtumasarjaa,​ joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +  - Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +
 +
 +==== 5.11.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö:​ Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä (10p)
 +  - Ruuansulatus:​ Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä (10p)
 +  - Veri ja puolustus
 +    * Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
 +    * T-solureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto
 +    * Kuinka munuaispyramidien konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
 +    * Kuinka elimistön natriumtasapainoa säädellään munuaisten kautta? (5p)
 +  - Lisääntyminen:​ Siittiötuotannon säätely (10p)
 +
 +
 +
 +==== 22.10.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (2p)
 +    * kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * mikä on surfaktantin merkitys (2p)
 +    * kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun toimintaa (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  -Virtsaneritys ja verenkierto:​ Kuvaile sitä tapahtumasarjaa joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +  - Lisääntyminen:​ Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +
 +==== 22.10.2009 ====
 +
 +  - Verenpaineen lyhyt- ja pitkäaikainen säätely (20p)
 +  - Kuvaile miten ruuansulatuselimistöä säädellään a) kefalisen vaiheen, b) gastrisen vaiheen, c) intestinaalisen vaiheen aikana (15p)
 +  - Selitä seuraavat käsitteet:
 +    * surfaktantti (1p)
 +    * sentraaliset kemoreseptorit (2p)
 +    * respiratorinen alkaloosi (2p)
 +  - Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +==== 7.11.2008 ====
 +
 +  - Hengityselimistö (vastaa lyhyesti)
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (1p)
 +    * vitaalikapasiteetti (1p)
 +    * hengityksen säätely rasituksen aikana (2p)
 +    * respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * Veren CO2 kuljetus (2p)
 +  - Ruoansulatus (essee): Rasvojen pilkkoutuminen ja imeytyminen (8p)
 +  - Veri ja puolustus (kuvaile yksityiskohtaisesti)
 +    * Veren hyytyminen (4p)
 +    * Tulehdusreaktio (4p)
 +  - Virtsaneritys (kuvaile yksityiskohtaisesti)
 +    * Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (4p)
 +    * Mitkä tekijät vaikuttavat munuaisaltaaseen siirtyvän virtsan määrään?​ (4p)
 +  - Verenkierto (essee): Miten elimistömme reagoi kohonneeseen verenpaineeseen. Mihin asioihin vaikuttamalla verenpainetta voitaisiin laskea? (8p)
 +  ​
 +
 +===== Koko kirja/​yksilöimättömät =====
 +
 +==== 6.5.2016 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet ​ a 10p.
 +    * Verenpaineen ja tilavuuden säätely
 +    * Kasvun ja metabolian endokriininen säätely
 +    * Mahanesteen eritys ja erityksen säätely
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin,​ a 6 p 
 +    * I Mitä insuliini saa aikaan a) rasva ja luustolihaskudoksessa b) hepatosyyteissä?​
 +    * II Miten solujen lepokalvojännite syntyy ja miten aktiopontentiaali saa aikaaan muutoksia siinä?
 +    * III Miten vauriot a) Brockan alueella, b) Wernicken alueella heujastuvat ihmsen kielenkäsittelyyn
 +    * IV Mistä kuolonkankeus,​ rigor mortis johtuu? Kuvaile miksi lihas päätyy tähän tilaan kuoleman jälkeen.
 +    * V Miten lihaspuola (muscle spindle) tomii ja mikä rooli sillä on?
 +    * VI Kuvaile vasta-aineiden tärkeimmät tehtävät.
 +
 +
 +==== 11.2.2011 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseetä kirjoittaessasi,​ että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p.
 +    * Elimistön lämmönsäätelymekanismit
 +    * Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta
 +    * Luustolihaksen supistusmekanismi ja energiatalous
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin,​ a 3p
 +    * T-imusolureaktio
 +    * Hermolihasliitoksen toiminta
 +    * Kuvaile reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toiminta
 +    * Miten pohjukaissuoli ohjaa haiman ulkoeritystoimintaa hormonaalisesti?​
 +
 +
 +==== 5.11.2010 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (à 6p)
 +    * Veriplasman osmolariteetin ja verenpaineen säätely
 +    * Ruuansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely
 +    * Autonominen hermosto, rakenne ja toiminta
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (à 3p)
 +    * T-auttajasolujen toiminta
 +    * Miten punasolujen hapen ja hiilidioksidin kuljetus ovat yhteydessä toisiinsa?
 +    * Miten keuhkot ja munuaiset osallistuvat happo-emästasapainon säätelyyn?​
 +    * Miten aistinsolu muuntaa ja välittää tiedon ulkoisesta ärsykkeestä keskushermostoomme?​
 +
 +
 +
 +==== 4.6.2010 ====
 +
 +  - Kirjoita 2 esseetä (6p kpl):
 +    * Elimistön happo-emästasapainon säätely
 +    * Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely
 +    * Hermosolun toiminta ja hermostollinen integraatio
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin (3p kpl):
 +    * Kuvaile munuaisten autoregulaatio
 +    * Kuvaile luustolihaksen energiatalous
 +    * Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation
 +    * Miten mahalaukun tyhjenemistä säädellään  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 20.2.2009 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseitä kirjoittaessasi,​ että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p
 +    * Ruuansulatuskanavan hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 +    * Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely.
 +    * Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta.
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti ​ a 2p
 +    * Mitä tarkoitetaan elimistön puskurijärjestelmällä. Anna esimerkkejä.
 +    * Kemiallisen synapsin toiminta.
 +    * Miten sisäkorva aistii pää kiertoliikkeen ja pään asennon. Miten ja minne viestit tasapainoelimestä kulkevat?
 +    * Miten puolustusjärjestelmämme voi tunnistaa ja tuhota virusinfektoituneita soluja?
 +    * Sydämen iskutilavuuden säätely.
 +    * Aktiopotentiaalin synty ja kulku.
 +
 +
 +
 +==== 25.4.2008 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
 +    * Verenpaineen säätely.
 +    * Aivolisäkkeen toiminta ja erityksen säätely.
 +    * Ruoansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
 +    * Siittiöiden kehityksen säätely.
 +    * Hiilidioksidin kuljetus veressä.
 +    * Mitä tarkoitetaan reniini-angiotensiini-aldosteroni järjestelmällä?​
 +    * Luustolihassolun supistumismekanismi.
 +    * Miten sikiön verenkierto muuttuu syntymän jälkeen?
 +    * Silmän tarkennusmekanismi.
 +
 +
 +==== 11.4.2008 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
 +    * Hengityksen säätely.
 +    * Kuvaile sitä reaktioketjua,​ joka saa aikansa, kun motorisella aivokuorella nelipäisen reisilihaksen lihassyitä ohjaava pyramidisolu depolaroituu yli laukaisukynnyksen.
 +    * Veriplasman nestemäärän ja osmolariteetin säätely.
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
 +    * Miten pohjukaissuoli säätelee haiman eritystoimintaa? ​
 +    * Mitkä tekijät vaikuttavat hemoglobiinin hapensitomiskykyyn?​ Miten?
 +    * Mitkä hormonit erittyvät aivolisäkkeen takalohkosta ja miten ne vaikuttavat?​
 +    * Miten seuraavien ionikanavien avautuminen solukalvolla vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen normaaleissa olosuhteissa:​ a) Na+, b) K+, c) Ca2+, d) Cl-?
 +    * Veren sokeripitoisuuden hormonaalinen säätely
 +    * Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation? ​    
 +
 +==== 23.11.2007 ====
 +
 +  - Aktiopotentiaalin synty ja kulku
 +  - Silmän aistinsolujen rakenne ja toiminta
 +  - Lisämunuaisen erittämät hormonit ja niiden toiminta
 +  - Mahanesteen erityksen säätely
 +
 +
 +==== XX.XX.2007 ====
 +
 +  - Isoaivokuoren topografinen rakenne ja toiminnalliset erityispiirteet
 +  - Hajuaistin toiminta
 +  - Lihassyyn supistumismekanismi
 +  - Määrittele lyhyesti:
 +    * glukagoni
 +    * hemofilia
 +    * kuollut tila
 +
 +
 +
 +==== 21.4.2006 ====
 +
 +  - Vertaile signaalinvälityksen ominaisuuksia kemiallisissa ja sähköisissä synapseissa.
 +  - Proteiinien digestio ja absorptio.
 +  - Määrittele lyhyesti: ​
 +    * aktiopotentiaalin refraktaariaika ​
 +    * lateraalinen inhibitio ​
 +    * kasvulevy ​
 +    * antigeeniepitooppi ​
 +    * surfaktantti ​
 +    * miselli
 +  - Mitä ovatkaan: ​
 +    * Golgin laite? ​
 +    * Henlen linko?
 +    * Hisin kimppu?
 +
 +
 +==== 30.8.2002 ====
 +
 +  - Selitä käsitteet (10 pist.) ​
 +    * adaptaatio ​
 +    * aktiivinen kuljetus ​
 +    * vitaalikapasiteetti ​
 +    * Starlingin laki 
 +    * T-imusolu
 +  - Hengityksen säätely (20 pist.)  ​
 +====== Ihmisen fysiologia, Silverthorn ======
 +
 +
 +===== 1. osakuulustelu =====
 +
 +
 +
 +==== Syksy 2018? ====
 +Uusinta 2
 +
 +1. Miten rasvoista muodostetaan ATP molekyylejä /
 +Hur tilverkar kroppen ATP från fetter?
 +
 +2. Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet /
 +Redogör för de olika skeden i aktionspotentialen
 +
 +3. Miten autonominen hermosto säätelee verisuonten läpimittaa?​ /
 +Hur reglas blodkärlens diameter av det autonoma nervsystemet?​
 +
 +4. Mihin simpukan kyky erottaa äänen taajuutta ja voimakkuutta perustuu? /
 +Vad baserar sig snäckans förmåga att förnimma ljudstyrka och frekvens på?
 +
 +5. Mitä hormoneja aivolisäkkeen etulohko erittää, mitä ne tekevät ja miten niiden eritys on säädelty? /
 +Vilka hormoner insöndras från adenohypofysen (framloben),​ vad gör de och hur är deras insöndring reglerad?
 +
 +6. Kun asetyylikoliinia vapautuu hermilihasliitoksessa,​ lihas supistuu. Miten tämä tapahtuu? /
 +När acetylkolin frigörs vid den motoriska änplattan kontraherar muskeln. Hur går detta till?
 +
 +==== 24.11.2017 ====
 +(Uusinta 1)
 +
 +1. Oksidatiivisen fosforylaation pääperiaatteet
 +
 +2. Miten hermosolun lepokalvojännite syntyy?
 +
 +3. Mitä adenergisiä reseptoreita löytyy erityisen paljon seuraavista kudoksista ja mitä niiden aktivaatio saa aikaan?
 +   a) Sydänlihaskudos
 +   b) Rasvakudos
 +   c) Sileä lihaskudos keuhkoputkissa
 +
 +4. Kuvaile se reaktioketju,​ joka laukeaa kun valo osuu verkkokalvon sauvasoluihin
 +
 +5. Mitä hormoneita lisämunuaisesta erittyy, mikä eritystä säätelee ja mitä kyseiset hormonit saavat aikaan?
 +
 +6. Kuvaile eri luustolihastyyppien energiametabolia
 +
 +==== 12.09.2016 ====
 +(Silverthorn osa 1)
 +
 +1. a) miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen kepokalvojännitteeseen?​
 +   b) miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamiseen (4p)
 +
 +2. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuroneissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen?​ (8p)
 +
 +3. Lihaspuolan toiminta? (4p)
 +
 +4. Adrenergisten reseptoreiden toiminta? (4p)
 +
 +5. Jos veritulppa vautioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mikä seuraavista aistimuksista elimistön a)oikealla ​    ​b)vasemmalla puolella kärsivät. i)kipu, ii)proprioseptio iii)lämpö (3p)
 +
 +6. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä?​ (2p)
 +
 +7. Karvasolun toiminta. (2p)
 +
 +8. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M ja P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät?​ (2p)
 +
 +9. Elimiston sokeritasapainon säätely. (5p)
 +
 +10. Miten hypotalamus a)säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja b) mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset?​ (12p)
 +
 +
 +==== 23.09.2014 ====
 +(noin suunnilleen)
 +
 +- Lipolyysi
 +
 +- Mitä tapahtuu lepokalvopotentiaalille seuraavissa tapauksissa (4 kpl), esim. solun ulkopuolinen kalium kasvaa, kalium-kanavat eivät toimi jne.
 +
 +- Adrenergisten reseptoreiden rakenne, eri tyypit ja niiden toiminta (4 p?)
 +
 +- Mieti sisäkorvan rakennetta. Miksi huvipuiston härvelin heilutuksen jälkeen saattaa huimata? (3p?
 +
 +- Kalsiumkiteiden merkitys kiihtyvyyden ja pään asennon tuntemisessa (3p)
 +
 +- Kalsiumin merkitys ja säätely (10 p)
 +
 +- Kerro miten motoneuronin depolarisaatio saa aikaan luustolihassolun supistumiseen. (10 p)
 +
 +
 +Max. 50 p.
 +
 +
 +==== 23.09.2013 ====
 + ​Vastaa kaikkiin kysymyksiin
 +   ​-  ​
 +     - Miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen lepokalvojännitteeseen
 +     - miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamisen (4p)
 +   - Miten aktiopotentiaali alfamotoneuronissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen (8p)
 +   - Lihaspuolan (muscle spindle) toiminta (4p)
 +   - Adrenergisten reseptoreiden toiminta (4p)
 +   - Jos veritulppa vaurioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mitkä seuraavista aistimuksista elimistön a) oikealla ja b)vasemmalla puolella kärsivät
 +      - kipu
 +      - proprioseptio
 +      - lämpö (3p)
 +   - Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä (2p)
 +   - Karvasolun toiminta (2p)
 +   - 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M tai P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät (2p)
 +   - Elimistön sokeritasapainon säätely (5p)
 +   - Miten hypotalamus
 +      - säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja
 +      - mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset (12p)
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 25.9.2012 ====
 +(Noin suunnilleen)
 +
 +  - Kerro oxidatiivisen fosforylaation pääperjaatteet. 8p
 +  - Miten solun kalvojännitteeseen vaikuttaa jos,
 +    * a) Kaliumkonduktanssi pienenee?
 +    * b) Natriumkonduktanssi kasvaa?
 +    * c) Solun ulkopuolinen kaliumpitoisuus kasvaa?
 +    * d) Kalsiumkonduktanssi kasvaa? 4x2p
 +  - Mitä adenergisiä reseptoreja seuraavista kudoksista löytyy ja miten ne vaikuttavat?​ 4x2p
 +    * a) Sydänlihaskudos
 +    * b) Valtimot ja laskimot
 +    * c) Rasvakudos
 +    * d) Keuhkoputki
 +  - 6+2p
 +    * a) Kerro miten näköaistisolun ärsytys saa aikaan aktiopotentiaalifrekvenssin muutoksen näköaivokuorella.
 +    * b) Kissojen ja koirien heijastekalvon merkitys? (Mieti silmän rakennetta)
 +  - Koe-eläimeltä on poistettu lisämunuaiset kokonaan. Kun koe-eläin altistuu stressille se kuolee nopeasti. Mikä hormoni on kyseessä, mihin se vaikuttaa ja miksi muuten se on tärkeä? 8p
 +  - Sileän lihaksen supistuminen ja relaksaatio. 8p
 +
 +
 +==== 29.9.2010 ====
 +
 +Kysymyksiin 1-13 vastataan lyhyesti. 14-15 perusteellisemmin.
 +  - 
 +    * Miten solunulkoisen natriumpitoisuuden pieneneminen vaikuttaa solun lepokalvojännitteeseen?​
 +    * Miksi vaikutus on pienempi verrattuna kaliumpitoisuuden muuttamiseen?​ (4p)
 +  - Aktiopotentiaali:​ kerro mitä kuvan kohdissa 1-4 tapahtuu (4p)
 +  - Miten seuraavat aineet vaikuttavat hermo-lihasliitoksen toimintaan ​
 +    * kurare (asetyylikoliinireseptorin antagonisti)
 +    * botuliini
 +    * sariini (asetyylikoliiniesteraasin estäjä)
 +    * asetyylikoliini (2p)
 +  - Miten seuraavaa ionia läpäisevän ionikanavan avaaminen vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen ​
 +    * Cl-
 +    * Na+
 +    * K+
 +    * Ca2+ (2p)
 +  - Miten synapsijännite ja aktiopotentiaali eroavat toisistaan? (2p)
 +  - Mikä rooli ATP:llä on luustolihaksen supistuksessa?​ (4p)
 +  - Mitä välittäjäainetta vapautuu seuraavista soluista: ​
 +    * preganglionaarinen sympaattinen hermosolu
 +    * postganglionaarinen parasympaattinen hermosolu (2p)
 +  - Mitä tarkoitetaan ​
 +    * lateraalisella inhibitiolla eli sivuttaisestolla ​
 +    * reseptiivisellä kentällä? (2p)
 +  - Mitä solukalvon depolarisaatio saa aikaan ​
 +    * primaarisissa ja
 +    * sekundaarisissa aistinsoluissa?​ (2p)
 +  - Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä?​ (2p)
 +  - Miten simpukka reagoi ​
 +    * matalataajuiseen ja
 +    * korkeataajuiseen ääneen? (2p)
 +  - Kuvaile silmän akkomodaatio,​ eli miten on mahdollista tarkentaa katse lähelle/​kauas?​ (2p)
 +  - Miten hypotalamus ​
 +    * säätelee aivolisäkkeen takalohkon hormonieritystä ja
 +    * mitä hormoneita sieltä erittyy? (4p)
 +  - Mitä hormoneja erittyy lisämunuaisen ​
 +    * kuorikerroksesta
 +    * ytimestä
 +    * kuvaile kyseisten hormoneiden vaikutukset lyhyesti (6p)
 +  - Veren kalsiumtasapainon säätely (10p)
 +
 +==== 7.11.2008 ====
 +
 +  - Vastaa lyhyesti!
 +    * Mitkä mekanismit mahdollistavat hermosolun lepokalvojännitteen synnyn?
 +    * Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet pääpiirteittäin.
 +  - Aistit. Vastaa lyhyesti.
 +    * Kuinka ulkoinen ärsyke muunnetaan aktiopotentiaalifrekvenssiksi?​
 +    * Sensorinen adaptaatio?
 +    * Lateraali-inhibitio?​
 +    * Mitä tarkoitetaan primaarisilla ja sekundaarisilla aistinsoluilla?​
 +  - Selitä miten hypotalamus säätelee:
 +    * neurohypofyysin (takalohko) toimintaa
 +    * adenohypofyysin (etulohko) toimintaa
 +  - Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely.
 +  - Hermolihasliitos,​ luustolihaksen supistumismekanismi ja energiatalous:​
 +    * Botuliinia käytetään kasvojen uurteiden pienentämiseen. Miten tämä on mahdollista?​
 +    * Kuvaile sitä lihassupistukseen johtavaa reaktioketjua,​ joka laukeaa, kun asetyylikoliini sitoutuu reseptoriinsa hermolihasliitoksessa.
 +    * Miten nopeiden ja hitaiden lihassyiden energiatalous vastaa niiden tarpeita.
 +
 +
 +===== 2. osakuulustelu =====
 +=== Syksy 2018? ===
 +Uusinta 2
 +
 +1. Mitkä tekijät määrittävät sydämen tehon?
 +Vilka faktorer bestämmer hjärtans effekt?
 +
 +2. Kuvaile miten hiilidioksidi kuljetetaan ja eritetään pois elimistöstä.
 +Redogör för hur koldioxidet transporteras och frigörs från kroppen.
 +
 +3. Kuvaile ruansulatuksen säätelyn kefaalinen, gastrinen ja intestinaalinen vaihe.
 +Redogör för den kefaliska, gastriska och intestinala fasen i matsmälningens kontrollering.
 +
 +4. Miten munuaiskeräsen suodatuspaine on säädelty?
 +Hur regleras filtrationstrycket i glomerulus?
 +
 +5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektioituneet solut?
 +Hur kan kroppen känna igen samt förstöra virusinfekterade celler?
 +
 +6. Kuvaile siittiötuotannon säätely
 +Redogör för kontrollen av spermieproduktionen
 +
 +==== 23.10.2017 ====
 +
 +1. Kuvaile valtimoiden ja laskimoiden rakenteelliset ja toiminnalliset erot. (6p)
 +
 +2. Miten hemoglobiini osallistuu hapen ja hiilidioksidin kuljetukseen?​ (6p)
 +
 +3. Miten vatsalaukun happamuus on säädelty? (6p)
 +
 +4. Miten on mahdollista,​ että munuaiset voivat tuottaa tiivistä ja laimeaa virtsaa? Selitä lyhyesti rakenteet ja mekanismit, jotka ovat tämän ilmiön takana! (6p)
 +
 +5. Kuvaile hemostaasi (verenvuodon tyrehtyminen). (6p)
 +
 +6. Kuvaile sukupuolen määräytyminen bipotentiaalisista rakenteista. (6p)
 +
 +
 +==== 11.12.2015 ====
 +Silverthorn,​ osa 2 (englanniksi)
 +
 +1. A decrease in which population of lymphocytes would impair all aspects of an immune response?
 +   a) cytotoxic T cells
 +   b) helper T cells
 +   c) memory T cells
 +   d) B lymphocytes
 +   e) plasma cells
 +
 +2. Class II MHC molecules are found
 +   a) on all cells with a nucleus
 +   b) only on red blood cells
 +   c) only on all granulocytes and macrophages
 +   d) only on lymphocytes and macrophages
 +   e) only on platelets
 +
 +3. Edema is likely to occur when
 +   a) the concentration of protein in the blood increases
 +   b) hemorrhage occurs
 +   c) the heart becomes an insufficient pump
 +   d) blood hydraulic pressure at the capillary decreases
 +   e) the blood hydraulic pressure at the capillary is equal to the blood osmotic pressure
 +
 +4. In which situation would the stroke volume be increased?
 +   a) when venous return is increased
 +   b) when venous return is decreased
 +   c) when the force of contraction is decreased
 +   d) when the difference between end-diastolic volume and the end-systolic volume is small
 +   e) when calsium channel blockers are present
 +
 +5. Acetylcholine slows the heart rate by
 +   a) just increasing ion influx, thus increasing the rate of depolarization
 +   b) just increasing the permeability to Ca2+
 +   c) just increasing the permeability to K+
 +   d) just decreasing the permeability to Ca2+
 +   e) increasing the permeability to K+ and decreasing the permeability to Ca2+
 +
 +6. The two main (%) components of plasma are ... and ... Name two other components found in plasma (2p)
 +
 +7. The difference between plasma and serum (2p)
 +
 +8. Describe the functions of the lymphatic system. (4p)
 +
 +9. Factors determining mean arterial pressure (7p)
 +
 +10. How is the gastric acidity regulated? (10p)
 +
 +11. Describe how the pH of the blood is regualted (10p)
 +
 +12. Describe the sexual differentiation from bipotential structures in the fetus. (10p)
 +
 +
 +
 +==== 11.12.2015 ====
 +
 +1. Hengityksen säätely
 +
 +2. Ruuansulatus:​ pohjukaissuoli (mitä tapahtuu kun ruoka saapuu sinne?)
 +
 +3. Veri:
 +a) miten verisuonten läpimittaa säädellään?​
 +b) B-solu reaktio
 +
 +4. Munuaiset: reaktiosarja kun munuaiskeräsen tuojasuonen verenpaine laskee?
 +
 +5. Lisääntyminen:​ bipotentiaalisten rakenteiden kehitys
 +
 +
 +
 +==== 18.10.2012 ====
 +
 +  - Hengitys
 +    * Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä 10p
 +  - Ruuansulatus
 +    * Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä 10p
 +  - Verenkierto ja immuunipuolustus
 +    * a) Sydämen tehon säätely 5p
 +    * b) T-solu reaktio 5p
 +  - Munuaiset
 +    * a) Konsentraatiogradientin synty munuaispyramidissa 5p
 +    * b) Natriumtasapainon säätely munuaisten kautta 5p
 +  - Lisääntyminen
 +    * Siittiötuotannon säätely 10p
 +
 +==== 10.2.2012 (Silverthorne) ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti:
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä?​ (2p)
 +    * Kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * Mikä on surfaktantin merkitys? (2p)
 +    * Kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * Miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun tyhjenemistä (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto
 +    * Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
 +    * Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
 +    * Kuvaile sitä tapahtumasarjaa,​ joka saa alkunsa kun munuaisen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +
 +
 +
 +==== 4.11.2011 (Silverthorne) ====
 +
 +  - Miten mahanesteen eritys on säädelty? (10p)
 +  - Miten munasarjakierto on säädelty hormonaalisesti?​ (10p)
 +  - Mihin munuaisten kyky tiivistää virtsaa perustuu? (10p)
 +  - Kirjoita essee otsikolla "​elimistön reaktio viiltohaavaan etusormessa"​ (20p)
 +
 +
 +
 +==== 3.12.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä(2p)
 +    * kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * mikä on surfaktantin merkitys (2p)
 +    * kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun toimintaa (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto:​ Kuvaile sitä tapahtumasarjaa,​ joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +  - Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +
 +
 +==== 5.11.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö:​ Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä (10p)
 +  - Ruuansulatus:​ Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä (10p)
 +  - Veri ja puolustus
 +    * Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
 +    * T-solureaktio (5p)
 +  - Virtsaneritys ja verenkierto
 +    * Kuinka munuaispyramidien konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
 +    * Kuinka elimistön natriumtasapainoa säädellään munuaisten kautta? (5p)
 +  - Lisääntyminen:​ Siittiötuotannon säätely (10p)
 +
 +
 +
 +==== 22.10.2010 ====
 +
 +  - Hengityselimistö,​ vastaa lyhyesti
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (2p)
 +    * kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
 +    * mikä on surfaktantin merkitys (2p)
 +    * kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin?​ (2p)
 +  - Miten pohjukaissuoli säätelee
 +    * mahalaukun toimintaa (5p)
 +    * haiman toimintaa (5p)
 +  - Veri ja puolustus:
 +    * Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
 +    * B-imusolureaktio (5p)
 +  -Virtsaneritys ja verenkierto:​ Kuvaile sitä tapahtumasarjaa joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 +  - Lisääntyminen:​ Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +
 +==== 22.10.2009 ====
 +
 +  - Verenpaineen lyhyt- ja pitkäaikainen säätely (20p)
 +  - Kuvaile miten ruuansulatuselimistöä säädellään a) kefalisen vaiheen, b) gastrisen vaiheen, c) intestinaalisen vaiheen aikana (15p)
 +  - Selitä seuraavat käsitteet:
 +    * surfaktantti (1p)
 +    * sentraaliset kemoreseptorit (2p)
 +    * respiratorinen alkaloosi (2p)
 +  - Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)
 +
 +==== 7.11.2008 ====
 +
 +  - Hengityselimistö (vastaa lyhyesti)
 +    * Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (1p)
 +    * vitaalikapasiteetti (1p)
 +    * hengityksen säätely rasituksen aikana (2p)
 +    * respiratorinen asidoosi (2p)
 +    * Veren CO2 kuljetus (2p)
 +  - Ruoansulatus (essee): Rasvojen pilkkoutuminen ja imeytyminen (8p)
 +  - Veri ja puolustus (kuvaile yksityiskohtaisesti)
 +    * Veren hyytyminen (4p)
 +    * Tulehdusreaktio (4p)
 +  - Virtsaneritys (kuvaile yksityiskohtaisesti)
 +    * Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (4p)
 +    * Mitkä tekijät vaikuttavat munuaisaltaaseen siirtyvän virtsan määrään?​ (4p)
 +  - Verenkierto (essee): Miten elimistömme reagoi kohonneeseen verenpaineeseen. Mihin asioihin vaikuttamalla verenpainetta voitaisiin laskea? (8p)
 +  ​
 +
 +===== Koko kirja/​yksilöimättömät =====
 +
 +==== 6.5.2016 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet ​ a 10p.
 +    * Verenpaineen ja tilavuuden säätely
 +    * Kasvun ja metabolian endokriininen säätely
 +    * Mahanesteen eritys ja erityksen säätely
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin,​ a 6 p 
 +    * I Mitä insuliini saa aikaan a) rasva ja luustolihaskudoksessa b) hepatosyyteissä?​
 +    * II Miten solujen lepokalvojännite syntyy ja miten aktiopontentiaali saa aikaaan muutoksia siinä?
 +    * III Miten vauriot a) Brockan alueella, b) Wernicken alueella heujastuvat ihmsen kielenkäsittelyyn
 +    * IV Mistä kuolonkankeus,​ rigor mortis johtuu? Kuvaile miksi lihas päätyy tähän tilaan kuoleman jälkeen.
 +    * V Miten lihaspuola (muscle spindle) tomii ja mikä rooli sillä on?
 +    * VI Kuvaile vasta-aineiden tärkeimmät tehtävät.
 +
 +
 +==== 11.2.2011 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseetä kirjoittaessasi,​ että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p.
 +    * Elimistön lämmönsäätelymekanismit
 +    * Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta
 +    * Luustolihaksen supistusmekanismi ja energiatalous
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin,​ a 3p
 +    * T-imusolureaktio
 +    * Hermolihasliitoksen toiminta
 +    * Kuvaile reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toiminta
 +    * Miten pohjukaissuoli ohjaa haiman ulkoeritystoimintaa hormonaalisesti?​
 +
 +
 +==== 5.11.2010 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (à 6p)
 +    * Veriplasman osmolariteetin ja verenpaineen säätely
 +    * Ruuansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely
 +    * Autonominen hermosto, rakenne ja toiminta
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (à 3p)
 +    * T-auttajasolujen toiminta
 +    * Miten punasolujen hapen ja hiilidioksidin kuljetus ovat yhteydessä toisiinsa?
 +    * Miten keuhkot ja munuaiset osallistuvat happo-emästasapainon säätelyyn?​
 +    * Miten aistinsolu muuntaa ja välittää tiedon ulkoisesta ärsykkeestä keskushermostoomme?​
 +
 +
 +
 +==== 4.6.2010 ====
 +
 +  - Kirjoita 2 esseetä (6p kpl):
 +    * Elimistön happo-emästasapainon säätely
 +    * Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely
 +    * Hermosolun toiminta ja hermostollinen integraatio
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin (3p kpl):
 +    * Kuvaile munuaisten autoregulaatio
 +    * Kuvaile luustolihaksen energiatalous
 +    * Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation
 +    * Miten mahalaukun tyhjenemistä säädellään  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 20.2.2009 ====
 +
 +  - Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseitä kirjoittaessasi,​ että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p
 +    * Ruuansulatuskanavan hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 +    * Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely.
 +    * Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta.
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti ​ a 2p
 +    * Mitä tarkoitetaan elimistön puskurijärjestelmällä. Anna esimerkkejä.
 +    * Kemiallisen synapsin toiminta.
 +    * Miten sisäkorva aistii pää kiertoliikkeen ja pään asennon. Miten ja minne viestit tasapainoelimestä kulkevat?
 +    * Miten puolustusjärjestelmämme voi tunnistaa ja tuhota virusinfektoituneita soluja?
 +    * Sydämen iskutilavuuden säätely.
 +    * Aktiopotentiaalin synty ja kulku.
 +
 +
 +
 +==== 25.4.2008 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
 +    * Verenpaineen säätely.
 +    * Aivolisäkkeen toiminta ja erityksen säätely.
 +    * Ruoansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
 +    * Siittiöiden kehityksen säätely.
 +    * Hiilidioksidin kuljetus veressä.
 +    * Mitä tarkoitetaan reniini-angiotensiini-aldosteroni järjestelmällä?​
 +    * Luustolihassolun supistumismekanismi.
 +    * Miten sikiön verenkierto muuttuu syntymän jälkeen?
 +    * Silmän tarkennusmekanismi.
 +
 +
 +==== 11.4.2008 ====
 +
 +  - Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
 +    * Hengityksen säätely.
 +    * Kuvaile sitä reaktioketjua,​ joka saa aikansa, kun motorisella aivokuorella nelipäisen reisilihaksen lihassyitä ohjaava pyramidisolu depolaroituu yli laukaisukynnyksen.
 +    * Veriplasman nestemäärän ja osmolariteetin säätely.
 +  - Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
 +    * Miten pohjukaissuoli säätelee haiman eritystoimintaa? ​
 +    * Mitkä tekijät vaikuttavat hemoglobiinin hapensitomiskykyyn?​ Miten?
 +    * Mitkä hormonit erittyvät aivolisäkkeen takalohkosta ja miten ne vaikuttavat?​
 +    * Miten seuraavien ionikanavien avautuminen solukalvolla vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen normaaleissa olosuhteissa:​ a) Na+, b) K+, c) Ca2+, d) Cl-?
 +    * Veren sokeripitoisuuden hormonaalinen säätely
 +    * Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation? ​    
 +
 +==== 23.11.2007 ====
 +
 +  - Aktiopotentiaalin synty ja kulku
 +  - Silmän aistinsolujen rakenne ja toiminta
 +  - Lisämunuaisen erittämät hormonit ja niiden toiminta
 +  - Mahanesteen erityksen säätely
 +
 +
 +==== XX.XX.2007 ====
 +
 +  - Isoaivokuoren topografinen rakenne ja toiminnalliset erityispiirteet
 +  - Hajuaistin toiminta
 +  - Lihassyyn supistumismekanismi
 +  - Määrittele lyhyesti:
 +    * glukagoni
 +    * hemofilia
 +    * kuollut tila
 +
 +
 +
 +==== 21.4.2006 ====
 +
 +  - Vertaile signaalinvälityksen ominaisuuksia kemiallisissa ja sähköisissä synapseissa.
 +  - Proteiinien digestio ja absorptio.
 +  - Määrittele lyhyesti: ​
 +    * aktiopotentiaalin refraktaariaika ​
 +    * lateraalinen inhibitio ​
 +    * kasvulevy ​
 +    * antigeeniepitooppi ​
 +    * surfaktantti ​
 +    * miselli
 +  - Mitä ovatkaan: ​
 +    * Golgin laite? ​
 +    * Henlen linko?
 +    * Hisin kimppu?
 +
 +
 +==== 30.8.2002 ====
 +
 +  - Selitä käsitteet (10 pist.) ​
 +    * adaptaatio ​
 +    * aktiivinen kuljetus ​
 +    * vitaalikapasiteetti ​
 +    * Starlingin laki 
 +    * T-imusolu
 +  - Hengityksen säätely (20 pist.)  ​