Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ihmisen_evoluutio [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
ihmisen_evoluutio [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 523071 Ihmisen evoluutio ======
 +
 + 
 +==== 10.12.2003 Juha Valste ====
 +
 +Vastaa kahteen. ​
 +
 +  -  Kädellisten ryhmälle tyypilliset rakennepiirteet?​
 +  -  Mitä Homo-suvun lajeja on esiintynyt Afrikan ulkopuolella ja missä?
 +  -  Keitä asui Susiluolassa ja milloin? Perustele.
 +  -  Esitä syitä neandertalinihmisten häviämiselle Euroopasta ja Lähi-Idästä.
 +
 +
 +==== 23.1.2004 Juha Valste ====
 +
 +Vastaa kahteen.
 +
 +   ​- ​ Milloin ja missä heimoihin //​Omomyidae//​ ja //​Adapidae//​ kuuluneita kädellisiä on elänyt maapallolla?​
 +  -  Miten hento- ja roteva-apinaihmiset erosivat toisistaan?
 +  -  Mistä ovat peräisin 100 000 vuotta ja sitä vanhemmat nykyihmisen fossiilit? Mikä on niiden ikä?
 +  -  Miten ihmisen kehitykseen liittyvien fossiilien ikä tavallisesti selvitetään
 +  * Keniassa
 +  * Etelä-Afrikassa?​