Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

histologisen_tekniikan_perusteet [2019/06/12 22:35]
histologisen_tekniikan_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Histologisen tekniikan perusteet ======
  
 +
 +==== 4.10.2013 ====
 +  - Kudosnäyte on viety seuraavan sarjan kautta parafiiniin. Selitä mitä eri vaiheissa tapahtuu. (10 % formaliini, PBS, 70 % etanoli, 94 % etanoli, 100% etanoli, ksyleeni, sula parafiini)
 +  - Kolmivärjäyksen periaate ja mihin sitä käytetään
 +  - Tehtävässä annettu työohje hiiren aktiinin epäsuoraan osoittamiseen avidiini-biotiini-immunohistokemiallisella menetelmällä. Eri työvaiheiden tarkoitus piti kertoa.
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * polyklonaalinen vasta-aine
 +    * kromofori
 +    * epitooppi
 +    * hematoksyliini
 +
 +==== 18.5.2012 ====
 +  - Kudosnäyte on viety seuraavan sarjan kautta parafiiniin. Selitä mitä eri vaiheissa tapahtuu. (10 % formaliini, PBS, 70 % etanoli, 94 % etanoli, 100% etanoli, ksyleeni, sula parafiini)
 +  - Mitä rakenteita hematoksyliinillä ja eosiinilla värjätään. Mihin mekanismeihin värjäytyminen perustuu?
 +  - Epäsuoran immunohistokemiallisen osoituksen periaate. Miten tekisit kyseisellä menetelmällä kaksoisvärjäyksen eli kahden eri rakenteen värjäyksen (periaate, ei yksityiskohtaiset värjäysohjetta)
 +  - Selitä lyhyesti
 +    *differointi
 +    *ei-immunisoitu seerumi
 +    *eosiini
 +    *HRP
 +