Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hebiotkandi [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======HEBIOT:​ Kandidaatin loppukuulustelu======
 +
 +==== 1.11.2005 ====
 +
 +  - Vasta-aineet terapeuttisina agensseina
 +  - Fytopatogeenien välittämän biokontrollin mahdollisuudet
 +  - Kasvien käyttö bioreaktoreina
 +  - Ihmisen potentiaalisten tautigeenien tehtävän määrittäminen