Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
harjoitustyoet_ii_maa560_10_op [2014/02/27 01:43]
127.0.0.1 external edit
harjoitustyoet_ii_maa560_10_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +MAA560 tentti, kevät 2012
  
 +1. Totaalianalyysin ja fraktiointianalyysin erot. Mihin tarkoituksiin analyysin tuloksia voidaan käyttää? 6 p.
 +
 +2. Laadunvarmistus. Millaisia tapoja, miten eri paikoissa/​eri aikoina tehtyjen kokeiden tulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus voidaan varmistaa? 6 p.
 +
 +3. Uuden uuttomenetelmän kehittäminen. Minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota ja minkälaisia kokeita tulee tehdä? 6 p.