Tenttiwiki

MAA560 tentti, kevät 2012

1. Totaalianalyysin ja fraktiointianalyysin erot. Mihin tarkoituksiin analyysin tuloksia voidaan käyttää? 6 p.

2. Laadunvarmistus. Millaisia tapoja, miten eri paikoissa/eri aikoina tehtyjen kokeiden tulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus voidaan varmistaa? 6 p.

3. Uuden uuttomenetelmän kehittäminen. Minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota ja minkälaisia kokeita tulee tehdä? 6 p.