Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

harjoitustyoet_i_maa360_817838_10_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Harjoitustyöt I (MAA360) ======
  
 +==== 8.4.2010 ====
 +
 +(Muistinvaraisesti)
 +  - Selosta, kuinka harjotustöissä suoritettiin kiintotiheyden ja irtotiheyden määritys (työ 7)?
 +  - Mikä merkitys on vetyperoksidilla,​ natriumpyrofosfaatilla ja suolahapolla maan lajitekoostumuksen määrityksessä (työ 6)? 
 +  - Laskutehtävä,​ joka liittyi työn 5 (maan heikosti kiteytyneet oksidit) uuttoliuoksen valmistukseen,​ laimentamiseen yms..? ​
 +  - Uuttoliuoksen valmistus kahdesta liuoksesta...? ​