Tenttiwiki

Harjoitustyöt I (MAA360)

8.4.2010

(Muistinvaraisesti)

  1. Selosta, kuinka harjotustöissä suoritettiin kiintotiheyden ja irtotiheyden määritys (työ 7)?
  2. Mikä merkitys on vetyperoksidilla, natriumpyrofosfaatilla ja suolahapolla maan lajitekoostumuksen määrityksessä (työ 6)?
  3. Laskutehtävä, joka liittyi työn 5 (maan heikosti kiteytyneet oksidit) uuttoliuoksen valmistukseen, laimentamiseen yms..?
  4. Uuttoliuoksen valmistus kahdesta liuoksesta…?