Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

happo-emaestasapainon_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Happo-emästasapainon luennot ======
 +
 +
 +
 +==== 18.12.2003 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti, parilla rivillä seuraavat: ​
 +    * Mitä tarkoittaa metabolinen alkaloosi? ​
 +    * Mitä tarkoittaa, että liuoksen puskurikapasiteetti on 34 mmol l^-1 pH-yksikkö^-1?​
 +  - Mihin perustuu se, että heikon hapon (esim. DMO) avulla voidaan mitata solunsisäistä pH:ta? Mitä vaatimuksia mittauksessa käytetylle heikolle hapolle voidaan asettaa?
 +  - 
 +    * Mikä on liuoksen pH, jos vetyionikonsentraatio on 3,5 x 10^-3 mol/​l? ​
 +    * Nisäkäsveren pH on 7,4. Mikä on veren protonikonsentraatio?​
 +    * Kalan veren pCO2 on 2,85 mmHg ja HCO3- pitoisuus on 8,12 mM. Mikä on veren pH? Kala ui 10'C vedessä.
 +  - Paljonko on ammoniakkia (mikä on ammoniakin, NH3, pitoisuus), jos meillä on 100 mM NH4Cl-liuos,​ jonka pH on 7,4? NH4+:n pKa on 9,25. (Tämä oli yksi '​esikoe'​-kysymys.)
 +  - Mitä on hyperventilaatio?​ Mistä se voi johtua? Mitä siitä on seurauksena?​ Ensiapu ja elimistön kompensaatio kyseisessä tilassa?  ​
 +  - Kerro mistä happo-emästasapainon häiriöstä seuraavassa tapauksessa on kyse. Miten elimistö pyrkii kompensoimaan häiriötä?​ Merkitse ko. henkilön arvot oheiseen Davenport-diagrammiin. Merkitse myös diagrammiin erityyppisten häiriöiden (4 perustyyppiä) alueet. Vanhempi mies on elvytetty sairaalassa. Hänen veren pH on 7,12, pCO2 on 54 mmHg ja veren bikarbonaattipitoisuus 15 mmol/l.
 +
 +Vakioita: 10'C CO2:lle pKa = 6,14 ja alfa = 0,0629 mmol/​l/​mmHg ​
 +