Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hajakuormitus_ja_sen_vesistoevaikutukset_limno69 [2014/11/13 10:22]
128.214.79.25 [Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset]
hajakuormitus_ja_sen_vesistoevaikutukset_limno69 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset ======
 +
 +======23.05.2014======
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen.
 +
 +1. Metsätalouden ravinnekuormitus
 +
 +2. Eroosion merkitys fosfori- ja typpikulkeumassa
 +
 +3. Eri hajakuormituslähteiden suhteellinen merkitys ravinnekuormittajina Suomessa
 +
 +4. Fosforin ja typen eri muodot
 +==== XX.5.2012 ====
 +
 +  - Metsätalouden ravinnekuormitus
 +  - Fosforin ja typen kulkeutumisen erot
 +  - Eri kuormituslähteiden suhteellinen merkitys ravinnekuormittajana Suomessa
 +  - Fosforin eri muodot
 +
 +==== 23.4.2012 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen!
 +  - Fosforikuormitus kivennäismaalta ja eloperäiseltä maalta
 +  - Haja-asutuksen ravinnekuormitus
 +  - Keskeiset hydrologiset prosessit ravinteiden kulkeutumisessa
 +  - Maatalouden typpikuormituksen vähentäminen
 +
 +==== 23.4.2010 ====
 +
 +Vastaa __vain__ kolmeen kysymykseen!
 +  - Al- ja Fe-oksidit ja ravinteiden kierto
 +  - Metsätaloudesta aiheutuva ravinnekuormitus
 +  - Hydrologian vaikutus ravinteiden kulkeutumiseen
 +  - Maatalouden typpikuormituksen vähentäminen