Tenttiwiki

Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset

23.05.2014

Vastaa vain kolmeen kysymykseen.

1. Metsätalouden ravinnekuormitus

2. Eroosion merkitys fosfori- ja typpikulkeumassa

3. Eri hajakuormituslähteiden suhteellinen merkitys ravinnekuormittajina Suomessa

4. Fosforin ja typen eri muodot

XX.5.2012

 1. Metsätalouden ravinnekuormitus
 2. Fosforin ja typen kulkeutumisen erot
 3. Eri kuormituslähteiden suhteellinen merkitys ravinnekuormittajana Suomessa
 4. Fosforin eri muodot

23.4.2012

Vastaa vain kolmeen kysymykseen!

 1. Fosforikuormitus kivennäismaalta ja eloperäiseltä maalta
 2. Haja-asutuksen ravinnekuormitus
 3. Keskeiset hydrologiset prosessit ravinteiden kulkeutumisessa
 4. Maatalouden typpikuormituksen vähentäminen

23.4.2010

Vastaa vain kolmeen kysymykseen!

 1. Al- ja Fe-oksidit ja ravinteiden kierto
 2. Metsätaloudesta aiheutuva ravinnekuormitus
 3. Hydrologian vaikutus ravinteiden kulkeutumiseen
 4. Maatalouden typpikuormituksen vähentäminen