Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

haemaehaekkikurssi_52354 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 52354 Hämähäkkikurssi ======
 +
 + 
 +==== 2.6.2000 Juhani Terhivuo ====
 +
 +  - Selosta esimerkein suomalaisten hämähäkkien saalistusmenetelmiä.
 +  - Sinun pitäisi selvittää mitä seuraavien heimojen lajeja paikkakunnalla XX esiintyy. Mitä keräysmenetelmiä käyttäisit?​ Perustele valintojasi. Heimot ovat 
 +     ​* ​ matto- eli riippuhämähäkit (Linyphiidae)
 +     ​* ​ juoksuhämähäkit (Lycosidae) ​
 +     ​* ​ karikehämähäkit (Hahniidae) ​
 +     ​* ​ aavehämähäkit (Anypahenidae) ​
 +     ​* ​ rapuhämähäkit (Thomisidae) ​
 +     ​* ​ hyppyhämähäkit (Salticida) ​
 +  - Selosta lyhyesti seuraavat termit.
 +     ​* ​ calamistrum
 +     ​* ​ scopula
 +     ​* ​ tibia
 +     ​* ​ pedicel
 +     ​* ​ kelikeri (chelicera) ​
 +     ​* ​ colulus
 +[[http://​essaywritingservices.org/​prices.php|write my paper]]