Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gis201_gis-analyysi_ja_mallinnus_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== GIS201 GIS-analyysi ja mallinnus ======
 +
 +===== Tentti =====
 +
 +==== 06/2014 ====
 +
 +  - Kriging gis-analyysissä (3p.)
 +  - Ovatko metsän puut spatiaalisesti autokorreloituneita?​ Perustele. (3p)
 +  - Moranin kerroin (3p.)
 +  - Spatiaalinen regressiomallinnus (3p.)
 +  - Spatiaaliset interpolointimenetelmät (6p.)
 +  - Etelä-Suomen metsissä on laajoja myrskytuhoja. Miten selvität Etelä-Suomen metsien riskituhoalueet?​ Kuvaile koko prosessi. (6p.)