Tenttiwiki

GIS201 GIS-analyysi ja mallinnus

Tentti

06/2014

  1. Kriging gis-analyysissä (3p.)
  2. Ovatko metsän puut spatiaalisesti autokorreloituneita? Perustele. (3p)
  3. Moranin kerroin (3p.)
  4. Spatiaalinen regressiomallinnus (3p.)
  5. Spatiaaliset interpolointimenetelmät (6p.)
  6. Etelä-Suomen metsissä on laajoja myrskytuhoja. Miten selvität Etelä-Suomen metsien riskituhoalueet? Kuvaile koko prosessi. (6p.)