Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
genetiikan_laudatur_weinberg_-_the_biology_of_cancer [2016/02/02 15:25]
128.214.185.11 [2.2.2016]
genetiikan_laudatur_weinberg_-_the_biology_of_cancer [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +===== 13.1.2017 =====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - DNA-virukset syövän aiheuttajina
 +  - Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 +  - pRb ja solusyklin säätelyn häiriöt syövässä
 +  - Miten Darwinin evoluutioteoria muistuttaa/​selittää moniaskeleista tuumorigeneesiä?​
 +
 +===== 2.2.2016 =====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen ​
 +  - DNA-virukset ja niiden vaikutukset syöpään
 +  - Promoottorin metylaatio ja vaikutukset tuumorisuppressorigeeniin
 +  - Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 +  - DNA-polymeraasin tekemät virheet ja MMR- mekanismin puutteet syövässä
 +
 +
 +
 +===== 4.12.2012 =====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Retrovirukset ja insertionaalinen mutageneesi
 +  - Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 +  - Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 +  - NER, BER ja MMR- mekanismien puutteet ja perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät
 +
 +
 +===== 2.6.2010 =====
 + ​Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Retrovirukset ja insertionaalinen mutageneesi
 +  - Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 +  - Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 +  - DNA polymeraasin tekemät virheet ja mismatch korjaus (MMR)
 +
 +===== 4.6.2008 =====
 +
 + ​Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  -Angiogeneesi syövän kehityksessä
 +  -Miten haavan paraneminen muistuttaa syöpää
 +  -Passiivinen immunisointi syövän hoidossa
 +  -Syövän takana useita geneettisiä muutoksia
 +
 +===== 2.10.2007 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +   - Retinoblastooma
 +   - Angiogeneesi syövän kehityksessä
 +   - E-kadheriinin rooli syövän progressiossa
 +   - syöpäsolu ja telomeraasi
 +