Tenttiwiki

13.1.2017

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. DNA-virukset syövän aiheuttajina
 2. Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 3. pRb ja solusyklin säätelyn häiriöt syövässä
 4. Miten Darwinin evoluutioteoria muistuttaa/selittää moniaskeleista tuumorigeneesiä?

2.2.2016

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. DNA-virukset ja niiden vaikutukset syöpään
 2. Promoottorin metylaatio ja vaikutukset tuumorisuppressorigeeniin
 3. Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 4. DNA-polymeraasin tekemät virheet ja MMR- mekanismin puutteet syövässä

4.12.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Retrovirukset ja insertionaalinen mutageneesi
 2. Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 3. Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 4. NER, BER ja MMR- mekanismien puutteet ja perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät

2.6.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Retrovirukset ja insertionaalinen mutageneesi
 2. Tuumorisuppressorigeenit ja LOH
 3. Telomeraasin vaikutus solujen kuolemattomuuteen ja neoplastiseen kasvuun ihmisellä
 4. DNA polymeraasin tekemät virheet ja mismatch korjaus (MMR)

4.6.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Angiogeneesi syövän kehityksessä
 2. Miten haavan paraneminen muistuttaa syöpää
 3. Passiivinen immunisointi syövän hoidossa
 4. Syövän takana useita geneettisiä muutoksia

2.10.2007

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Retinoblastooma
 2. Angiogeneesi syövän kehityksessä
 3. E-kadheriinin rooli syövän progressiossa
 4. syöpäsolu ja telomeraasi