Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
genetiikan_laudatur_strachan_and_read_-_human_molecular_genetics [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
genetiikan_laudatur_strachan_and_read_-_human_molecular_genetics [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Perinnöllisyystieteen laudatur / Strachan & Read - Human Molecular Genetics ======
 +
 +7.10.2016
 +
 +Answer 3 questions
 +
 +1. Pseudogenes in the human genome.
 +
 +2. What are microRNAs? Transcription,​ processing, and function.
 +
 +3. nonsense-mediated decay. ​
 +
 +4. Splicing mutations and their consequences.
 +
 +==== 5.3.2013 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen/​ Answer three of the questions:
 +
 +  - DNA:n metylaatio- miten, missä, milloin? / DNA methylation- how, where, when?
 +  - ncRNA (noncoding RNA)- geenit ihmisen genomissa / ncRNA (noncoding RNA) genes in the human genome
 +  - Mikrosirut ja niiden käyttöalueet / Microarrays and their range of usage 
 +  - Mitä tarkoitetaan DNA-profiloinnilla ja mihin sitä voidaan käyttää? / What does DNA profiling mean and for what can it be used?
 +
 +
 +
 +
 +==== 7.2.2012 ====
 +
 +Answer 3 questions
 +  - The human genome
 +  - DNA metylation - how, where, when?
 +  - DNA profiles
 +  - Microarrays
 +
 +
 +==== 10.1.2012 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Geenit ihmisen genomissa
 +  - DNA:n metylaatio - miten, missä, milloin?
 +  - Mutaatioiden vaikutukset geenituotteeseen
 +  - Mikrosirut ja niiden käyttöalueet
 +
 +
 +
 +==== 13.12.2011 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - ncRNA (noncoding RNA) -geenit ihmisen genomissa ​
 +  - Geeniekspression säätely
 +  - Mikrosirut ja niiden käyttöalueet
 +  - Assosiaatiotutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitukset
 +==== 1.2.2011 ====
 +Vastaa **__kolmeen__** kysymykseen
 +  - ncRNA (noncoding) - geenit ​ ihmisen genomissa
 +  - DNA-profilointimenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet
 +  - Geeniekspression säätely
 +  - Assosiaatiotutkimusten mahdollisuudet ja rajoitukset
 +
 +==== 2.2.2010 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +   - Ihmisen genomi ​
 +   - Mendelistisesti periytyvien tautigeenien tunnistaminen
 +   - Mutaatioiden vaikutukset geenituotteen toimintaan ​
 +   - Transgeeniset eläimet biolääketieteellisessä tutkimuksessa
 +
 +
 +==== 5.5.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +   - X-kromosomin inaktivaatio
 +   - Molekyylisytogeneettiset ​ menetelmät
 +   - LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa
 +   - Geeniterapia (periaate, menetelmät,​ mahdollisuudet ja rajoitukset)
 +
 +
 +==== 7.4.2009 ====
 +
 +Answer 3 questions
 +  - Splicing mutations and their consequences
 +  - X chromosome inactivation
 +  - The Human Genome Project
 +  - Identification of susceptibility alleles for multifactorial disorders
 +
 +
 +==== 3.2.2009 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 + - Molekyylisytogeneettiset menetelmät
 + - LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa
 + - X-kromosomin inaktivaatio
 + - Monitekijäisten tautien alttiusgeenien tunnistaminen
 +
 +
 +==== 13.1.2009 ====
 +
 +Answer three of the following questions
 +  - Pseudogenes
 +  - Splicing mutations and their conseuqences
 +  - Various methods of molecular cytogenetics
 +  - Different strategies to identify monogenic genetic diesase gene
 +
 +==== 7.10.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Silmukointimutaatiot ja niiden seuraukset
 +  - LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa ​
 +  - X-kromosomin inaktivaatio
 +  - Ihmisen genomiprojekti ​
 +
 +==== 5.2.2008 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Ihmisen mitokondriaalinen genomi
 +  - Monitekijäinen periytyminen
 +  - Evoluutio geenien duplikaation kautta
 +  - Kromosomipoikkeavuuksien käyttö tautigeenien metsästyksessä
 +
 +==== XX.12.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +   - Ex vivo- ja in vivo -geeniterapia
 +   - Molekyylipatologia
 +   - Monitekijäiset taudit - haaste geneetikolle
 +   - Patogeeniset mutaatiot
 +
 +==== 23.10.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +   - Funktionaalinen genomiikka
 +   - Monitekijäisten tautien genetiikka
 +   - Onkogeenit
 +   - Kromosomien ja genomin evoluutio
 +
 +==== 2.10.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Kromosomimuutosten selvittäminen molekyylisytogeneettisin menetelmin
 +  - Tautigeenin tunnistaminen
 +  - Ihmisen genomi
 +  - X-kromosomin inaktivaatio
 +
 +==== 6.2.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Tautigeenien metsästäminen
 +  - Kromosomien ja genomin evoluutio
 +  - Ihmisen genomin ainutlaatuisuus
 +  - Geeniterapia
 +
 +
 +==== 9.1.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Esimerkkejä monitekijäisistä (complex disease) taudeista
 +  - Geeniterapia
 +  - Imprinting
 +  - Loss of function ja gain of function -mutaatiot
 +
 +
 +==== 9.8.2006 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Monitekijäisten tautien genetiikka
 +  - Ihmisen tautigeenien löytäminen
 +  - Imprinting
 +  - Ihmisen genomin ainutlaatuisuus
 +
 +==== 4.4.2006 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Functional Genomics (toiminnallinen genomiikka)
 +  - Ihmisen tautigeenien löytäminen
 +  - Imprinting
 +  - Onkogeenit ja tuumorisupressorigeenit
 +
 +==== 13.12.2005 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Proteomiikka
 +  - Ihmisen tautigeenien löytäminen
 +  - Imprinting
 +  - Onkogeenit ja tuumorisupressorigeenit ​