Tenttiwiki

Perinnöllisyystieteen laudatur / Strachan & Read - Human Molecular Genetics

7.10.2016

Answer 3 questions

1. Pseudogenes in the human genome.

2. What are microRNAs? Transcription, processing, and function.

3. nonsense-mediated decay.

4. Splicing mutations and their consequences.

5.3.2013

Vastaa kolmeen kysymykseen/ Answer three of the questions:

 1. DNA:n metylaatio- miten, missä, milloin? / DNA methylation- how, where, when?
 2. ncRNA (noncoding RNA)- geenit ihmisen genomissa / ncRNA (noncoding RNA) genes in the human genome
 3. Mikrosirut ja niiden käyttöalueet / Microarrays and their range of usage
 4. Mitä tarkoitetaan DNA-profiloinnilla ja mihin sitä voidaan käyttää? / What does DNA profiling mean and for what can it be used?

7.2.2012

Answer 3 questions

 1. The human genome
 2. DNA metylation - how, where, when?
 3. DNA profiles
 4. Microarrays

10.1.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Geenit ihmisen genomissa
 2. DNA:n metylaatio - miten, missä, milloin?
 3. Mutaatioiden vaikutukset geenituotteeseen
 4. Mikrosirut ja niiden käyttöalueet

13.12.2011

Vastaa 3 kysymykseen

 1. ncRNA (noncoding RNA) -geenit ihmisen genomissa
 2. Geeniekspression säätely
 3. Mikrosirut ja niiden käyttöalueet
 4. Assosiaatiotutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitukset

1.2.2011

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. ncRNA (noncoding) - geenit ihmisen genomissa
 2. DNA-profilointimenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet
 3. Geeniekspression säätely
 4. Assosiaatiotutkimusten mahdollisuudet ja rajoitukset

2.2.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Ihmisen genomi
 2. Mendelistisesti periytyvien tautigeenien tunnistaminen
 3. Mutaatioiden vaikutukset geenituotteen toimintaan
 4. Transgeeniset eläimet biolääketieteellisessä tutkimuksessa

5.5.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. X-kromosomin inaktivaatio
 2. Molekyylisytogeneettiset menetelmät
 3. LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa
 4. Geeniterapia (periaate, menetelmät, mahdollisuudet ja rajoitukset)

7.4.2009

Answer 3 questions

 1. Splicing mutations and their consequences
 2. X chromosome inactivation
 3. The Human Genome Project
 4. Identification of susceptibility alleles for multifactorial disorders

3.2.2009

Vastaa 3 kysymykseen - Molekyylisytogeneettiset menetelmät - LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa - X-kromosomin inaktivaatio - Monitekijäisten tautien alttiusgeenien tunnistaminen

13.1.2009

Answer three of the following questions

 1. Pseudogenes
 2. Splicing mutations and their conseuqences
 3. Various methods of molecular cytogenetics
 4. Different strategies to identify monogenic genetic diesase gene

7.10.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Silmukointimutaatiot ja niiden seuraukset
 2. LINE- ja SINE-elementit ihmisen genomissa
 3. X-kromosomin inaktivaatio
 4. Ihmisen genomiprojekti

5.2.2008

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Ihmisen mitokondriaalinen genomi
 2. Monitekijäinen periytyminen
 3. Evoluutio geenien duplikaation kautta
 4. Kromosomipoikkeavuuksien käyttö tautigeenien metsästyksessä

XX.12.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Ex vivo- ja in vivo -geeniterapia
 2. Molekyylipatologia
 3. Monitekijäiset taudit - haaste geneetikolle
 4. Patogeeniset mutaatiot

23.10.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Funktionaalinen genomiikka
 2. Monitekijäisten tautien genetiikka
 3. Onkogeenit
 4. Kromosomien ja genomin evoluutio

2.10.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Kromosomimuutosten selvittäminen molekyylisytogeneettisin menetelmin
 2. Tautigeenin tunnistaminen
 3. Ihmisen genomi
 4. X-kromosomin inaktivaatio

6.2.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Tautigeenien metsästäminen
 2. Kromosomien ja genomin evoluutio
 3. Ihmisen genomin ainutlaatuisuus
 4. Geeniterapia

9.1.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Esimerkkejä monitekijäisistä (complex disease) taudeista
 2. Geeniterapia
 3. Imprinting
 4. Loss of function ja gain of function -mutaatiot

9.8.2006

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Monitekijäisten tautien genetiikka
 2. Ihmisen tautigeenien löytäminen
 3. Imprinting
 4. Ihmisen genomin ainutlaatuisuus

4.4.2006

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Functional Genomics (toiminnallinen genomiikka)
 2. Ihmisen tautigeenien löytäminen
 3. Imprinting
 4. Onkogeenit ja tuumorisupressorigeenit

13.12.2005

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Proteomiikka
 2. Ihmisen tautigeenien löytäminen
 3. Imprinting
 4. Onkogeenit ja tuumorisupressorigeenit