Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
genetiikan_laudatur_mount_d.w._bioinformatics._sequence_and_genome_analysis [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
genetiikan_laudatur_mount_d.w._bioinformatics._sequence_and_genome_analysis [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Moun.D.W. Bioinformatics. Sequence and genome analysis.======
 +
 +===12.1.2010===
 +(Kysymykset ulkomuistista)
 +
 +1. BLAST -algoritmin toimintaperiaate.
 +
 +2. Sequence Logo -kuvaajan tulkinta.
 +
 +3. Laske Fitch-Margoliashin menetelmällä (taulukko annettu)
 +
 +4 Luonnostele HMM-malli a)bakteerin b)eukaryootin geenien tunnistamiseksi genomisessa sekvenssissä.
 +
 +5. RNA:n sekundaaristen rakenteiden ennustaminen.
 +
 +6. Mihin signaaleihin perustuu proteiinisekvenssin sekundaaristen rakenteiden ennustaminen?​