Tenttiwiki

Moun.D.W. Bioinformatics. Sequence and genome analysis.

12.1.2010

(Kysymykset ulkomuistista)

1. BLAST -algoritmin toimintaperiaate.

2. Sequence Logo -kuvaajan tulkinta.

3. Laske Fitch-Margoliashin menetelmällä (taulukko annettu)

4 Luonnostele HMM-malli a)bakteerin b)eukaryootin geenien tunnistamiseksi genomisessa sekvenssissä.

5. RNA:n sekundaaristen rakenteiden ennustaminen.

6. Mihin signaaleihin perustuu proteiinisekvenssin sekundaaristen rakenteiden ennustaminen?