Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genetiikan_cumu_pierce [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Perinnöllisyystieteen cum laude / Pierce ======
 +
 +
 +==== 6.6.2012 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen seuraavista (Kirjoitettu ulkomuistista): ​
 +  - Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja sen sovellukset
 +  - Lähetti-RNA:​n elinkaari eukaryooteilla
 +  - Tuman ulkopuolinen DNA
 +  - Alleelifrekvenssien muutoksiin vaikuttavat tekijät
 +  - Hardy-Weinbergin laki ja (jotain)
 +
 +==== 3.4.2012 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +  - Nukleosomien rakenne ja tämän rakenteen muokkaukset geenien ilmentymisen säätelyssä
 +  - Eukaryoottien kromosomin telomeerirakenne ja telomeerien replikaatio
 +  - Vertaile transkription aloitusta prokaryooteilla ja eukaryooteilla
 +  - Alleelifrekvenssien muutoksiin vaikuttavat tekijät
 +
 +====XX.XX.2012====
 +
 +Vastaa kolmeen kysynykseen seuraavista:​
 +  - Nukleosomien rakenne ja tämän rakenteen muokkaukset geenien ilmentymisen säätelyssä
 +  - Eukaryoottikromosomien telomeerirakenne ja telomeerien replikaatio
 +  - Geneettiser malliorganismit
 +  - Lajiutumisen mekanismit
 +
 +==== 3.5. 2011 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista: ​
 +  - Vertaileva genomiikka evoluutiotutkimuksessa
 +  - Transkription jälkeinen geenisäätely eukaryooteilla
 +  - DNA:n kahdentuminen prokaryooteilla
 +  - Geneettiset malliorganismit ​   ​
 +
 +==== 5.10. 2010 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +  - DNA:n replikaation mekanismit
 +  - Mutaatioiden korjaus
 +  - Geenikartoituksen menetelmät
 +  - Eukaryoottien geenisäätely
 +
 +
 +==== 5.5.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +  - DNA-vaurioiden korjaus
 +  - Prokaryoottien ja eukaryoottien kromosomien rakenne
 +  - Syövän genetiikka
 +  - Transkriptionaalinen geeninsäätely prokaryooteilla
 +
 +==== 7.10.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +  - Eukaryoottigeenien transkription säätely. ​
 +  - RFLP:n käyttö geenien kartoituksessa.
 +  - Mutaatioiden korjausmekanismit.
 +  - Virukset genetiikan työkaluina.
 +
 +==== 6.5.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +  - Transkription jälkeinen geenisäätely eukaryooteilla.
 +  - DNA replikaatioon osallistuvat proteiinit ja niiden tehtävät.
 +  - Geenikirjastojen käyttö geenien kloonauksessa.
 +  - Mutaatiotyypit ja niiden vaikutukset ilmiasuun.
 +
 +==== 5.2.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Transposonit ja niiden aiheuttamat muutokset perimässä
 +  - Solun RNA-tyypit ja niiden tehtävät
 +  - Transkriptiofaktorit ja niiden toiminta
 +  - Mendelin lait
 +
 +==== 6.2.2007 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Geenisäätelyn tasot ja mekanismit eukaryooteilla
 +  - Syövän genetiikka
 +  - Toiminnallinen genomiikka
 +  - Ei-homologisen rekombinaation molekyylimekanismit
 +
 +==== 7.11.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Geenisäätelyn mekanismit eukaryooteilla
 +  - Syövän genetiikasta
 +  - Sukupuolen määräytymisen geneettinen tausta
 +  - Organellien genomit ja niiden toiminta ​   ​
 +
 +
 +==== 7.6.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Homologisen rekombaation molekyylimekanismeista
 +  - Mutaatiot ja niiden käyttö genetiikan työkaluina
 +  - Toiminnallinen genomitutkimus
 +  - Pro- ja eukaryoottikromosomien rakenne
 +
 +==== 2.5.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Silmukoinnin mekanismit
 +  - Eukaryoottien transposonit ja niiden merkitys eukaryoottien genomien rakenteelle
 +  - Homeobox-geenit ja niiden rooli yksilön kehityksessä
 +  - Heritabiliteetti
 +
 +
 +==== 4.4.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Geenimutaatiot ja niiden korjaus
 +  - Organellien genomit: rakenne ja toiminta
 +  - Geneettinen koodi ja translaatio
 +  - Bakteerit geneettisinä malleina
 +
 +==== 1.11.2005 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Sukupuuanalyysi ihmisgenetiikassa
 +  - Bakteerien genetiikka ja bakteerigenetiikan työkalut
 +  - DNA:n replikaation molekyylimekanismit
 +  - Geeniekspression säätely eukaryooteilla
 +
 +
 +==== 3.5.2005 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - Mutaatiot ja niiden korjaus
 +  - Geenisäätelyn tasot eukaryooteilla
 +  - Geenikartoitus eukaryooteilla
 +  - Organellien genomit ja niiden toiminta
 +
 +==== 1.2.2005 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista
 +  - DNA-replikaation molekyylimekanismi
 +  - Funktionaalinen genomiikka ja sen merkitys geenitoiminnan ymmärtämiselle
 +  - Transkription jalkeinen geenisäätely eukaryooteilla
 +  - Hardy-Weinbergin laki ja sen käyttö populaatiogenetiikassa