Tenttiwiki

Perinnöllisyystieteen cum laude / Pierce

6.6.2012

Vastaa neljään kysymykseen seuraavista (Kirjoitettu ulkomuistista):

 1. Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja sen sovellukset
 2. Lähetti-RNA:n elinkaari eukaryooteilla
 3. Tuman ulkopuolinen DNA
 4. Alleelifrekvenssien muutoksiin vaikuttavat tekijät
 5. Hardy-Weinbergin laki ja (jotain)

3.4.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. Nukleosomien rakenne ja tämän rakenteen muokkaukset geenien ilmentymisen säätelyssä
 2. Eukaryoottien kromosomin telomeerirakenne ja telomeerien replikaatio
 3. Vertaile transkription aloitusta prokaryooteilla ja eukaryooteilla
 4. Alleelifrekvenssien muutoksiin vaikuttavat tekijät

XX.XX.2012

Vastaa kolmeen kysynykseen seuraavista:

 1. Nukleosomien rakenne ja tämän rakenteen muokkaukset geenien ilmentymisen säätelyssä
 2. Eukaryoottikromosomien telomeerirakenne ja telomeerien replikaatio
 3. Geneettiser malliorganismit
 4. Lajiutumisen mekanismit

3.5. 2011

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. Vertaileva genomiikka evoluutiotutkimuksessa
 2. Transkription jälkeinen geenisäätely eukaryooteilla
 3. DNA:n kahdentuminen prokaryooteilla
 4. Geneettiset malliorganismit

5.10. 2010

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. DNA:n replikaation mekanismit
 2. Mutaatioiden korjaus
 3. Geenikartoituksen menetelmät
 4. Eukaryoottien geenisäätely

5.5.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. DNA-vaurioiden korjaus
 2. Prokaryoottien ja eukaryoottien kromosomien rakenne
 3. Syövän genetiikka
 4. Transkriptionaalinen geeninsäätely prokaryooteilla

7.10.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. Eukaryoottigeenien transkription säätely.
 2. RFLP:n käyttö geenien kartoituksessa.
 3. Mutaatioiden korjausmekanismit.
 4. Virukset genetiikan työkaluina.

6.5.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

 1. Transkription jälkeinen geenisäätely eukaryooteilla.
 2. DNA replikaatioon osallistuvat proteiinit ja niiden tehtävät.
 3. Geenikirjastojen käyttö geenien kloonauksessa.
 4. Mutaatiotyypit ja niiden vaikutukset ilmiasuun.

5.2.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Transposonit ja niiden aiheuttamat muutokset perimässä
 2. Solun RNA-tyypit ja niiden tehtävät
 3. Transkriptiofaktorit ja niiden toiminta
 4. Mendelin lait

6.2.2007

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Geenisäätelyn tasot ja mekanismit eukaryooteilla
 2. Syövän genetiikka
 3. Toiminnallinen genomiikka
 4. Ei-homologisen rekombinaation molekyylimekanismit

7.11.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Geenisäätelyn mekanismit eukaryooteilla
 2. Syövän genetiikasta
 3. Sukupuolen määräytymisen geneettinen tausta
 4. Organellien genomit ja niiden toiminta

7.6.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Homologisen rekombaation molekyylimekanismeista
 2. Mutaatiot ja niiden käyttö genetiikan työkaluina
 3. Toiminnallinen genomitutkimus
 4. Pro- ja eukaryoottikromosomien rakenne

2.5.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Silmukoinnin mekanismit
 2. Eukaryoottien transposonit ja niiden merkitys eukaryoottien genomien rakenteelle
 3. Homeobox-geenit ja niiden rooli yksilön kehityksessä
 4. Heritabiliteetti

4.4.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Geenimutaatiot ja niiden korjaus
 2. Organellien genomit: rakenne ja toiminta
 3. Geneettinen koodi ja translaatio
 4. Bakteerit geneettisinä malleina

1.11.2005

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Sukupuuanalyysi ihmisgenetiikassa
 2. Bakteerien genetiikka ja bakteerigenetiikan työkalut
 3. DNA:n replikaation molekyylimekanismit
 4. Geeniekspression säätely eukaryooteilla

3.5.2005

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. Mutaatiot ja niiden korjaus
 2. Geenisäätelyn tasot eukaryooteilla
 3. Geenikartoitus eukaryooteilla
 4. Organellien genomit ja niiden toiminta

1.2.2005

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

 1. DNA-replikaation molekyylimekanismi
 2. Funktionaalinen genomiikka ja sen merkitys geenitoiminnan ymmärtämiselle
 3. Transkription jalkeinen geenisäätely eukaryooteilla
 4. Hardy-Weinbergin laki ja sen käyttö populaatiogenetiikassa