Tenttiwiki

Perinnöllisyystieteen cum laude - Grauer & Li

7.6.2006

Valitse annetuista kolmesta kysymyksestä kaksi, joihin vastaat.

  1. Rates and patterns of nucleotide substitution
  2. Exon shuffling
  3. Genome evolution

18.11.2005

Vastaa kahteen kysymykseen seuraavista

  1. Evolution by transposition
  2. Natural selection
  3. Methods of phylogenetic tree construction

5.4.2005

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista

  1. Genomikoon evoluutio
  2. Transposonien merkitys evoluutiossa
  3. Molekyylikellohypoteesi ja sen paikkansapitävyys
  4. Geeniduplikaatiot