Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
genetiikan_cumu_emery_s_elements_of_medical_genetics [2016/01/12 18:05]
93.106.54.157 [Genetiikan cum laude - Emery's Elements of Medical Genetics]
genetiikan_cumu_emery_s_elements_of_medical_genetics [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Genetiikan cum laude - Emery'​s Elements of Medical Genetics ======
 +12.1.2016
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +
 +1) Kuvaa kaksi monogeenistä tautia, niiden genetiikkaa ja periytymistapoja
 +2) Miksi jotkut monogeeniset taudit ovat yleisempiä kuin toiset?
 +3) Syövän geneettiset ja epigeneettiset tekijät
 +4) Aneuploidia ihmisellä
 +==== 2.10.2012 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +
 +  - X-kromosomi-inaktivaatio ja X-kromosomaaliset sairaudet
 +  - FISH-tekniikan sovellutuksia
 +  - Kytkentätekniikan periaatteet
 +  - Retinoblastooma
 +
 +
 +==== 8.5.2012 ====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - X-kromosomi-inaktivaatio ja X-kromosomaaliset sairaudet
 +  - FISH-tekniikan sovellutuksia
 +  - Kytkentätekniikan periaatteet
 +  - Farmakogenetiikka ja farmakogenomiikka
 +
 +==== 13.3.2012 ====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Kuvaile kaksi tautia joissa esiintyy antisipaatiota
 +  - Kytkentätutkimuksen sovellutukset/​käyttömahdollisuudet  ​
 +  - Syövän genetiikan periaatteet ​
 +  - Farmakogenetiikka
 +
 +
 +==== 4.10.2011 ====
 +
 +Answer three of the questions
 +  - Robertsonian translocations and their consequences
 +  - Microdeletion syndromes
 +  - The molecular genetics of Huntington disease and myotonic dystrophy
 +  - Genetic factors in cancer
 +
 +==== 3.5.2011 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +  - Robertsonin translokaatiot ja Downin oireyhtymä
 +  - Kuvaa kaksi perinnöllistä tautia, joissa esiintyy antisipaatiota
 +  - Retinoblastooma
 +  - Geeniterapia
 +
 +==== 4.5.2010 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +  - Translokaatiot ja niiden seuraukset
 +  - Kuvaa kaksi perinnöllistä tautia, joissa esiintyy antisipaatiota
 +  - Hemoglobinopatiat
 +  - Diabeteksen genetiikka
 +
 +
 +==== 6.4.2010 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +
 +  - Kaksi perinnöllistä tautia joissa esiintyy antisipaatiota
 +  - Uniparentaalinen disomia ja imprinting
 +  - Diabeteksen genetiikka
 +  - Farmakogenetiikka
 +
 +
 +==== 3.11.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +
 +   - Molekyylisytogenetiikan menetelmiä ja niiden sovellutuksia.
 +   - Sirppisoluanemia ja talassemiat.
 +   - Kuvaile kaksi X-kromosomaalisesti periytyvää sairautta ja niiden molekyyligenetiikkaa.
 +   - Mitokondriotaudit.
 +
 +
 +==== 5.5.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Mikrodeleetio-oireyhtymät
 +  - Robertsonin translokaatiot ja sen seuraukset tjsp
 +  - Kromosomiaberraatioiden ja sisarkromatidivaihdosten yhteys perinnöllisiin sairauksiin
 +  - Fenyyliketonuria
 +
 +
 +==== 7.4.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Polyploidia ihmisellä
 +  - Kuvaa kaksi autosomaalista resessiivistä tautia ja niiden molekyyligenetiikkaa
 +  - Kromosomiaberraatioiden ja sisarkromatidivaihdosten yhteys perinnöllisiin sairauksiin
 +  - Farmakogenetiikka
 +
 +
 +==== 3.3.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Mikrodeleetio-oireyhtymät
 +  - Kuvaa kaksi autosomaalista dominanttia tautia ja niiden molekyyligenetiikkaa
 +  - Kystisen fibroosin molekyyligenetiikka
 +  - Geeniterapian periaatteet,​ mahdollisuudet ja rajoitukset
 +   
 +
 +==== 2.12.2008 ====
 +
 +Answer three of the following questions ​
 +  - The molecular genetics of thalssemias
 +  - Gene therapy
 +  - Microdeletion syndrome
 +  - Pharmacogenetics
 +
 +
 +==== 4.11.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Prader-Willin ja Angelmanin oireyhtymien molekyyligenetiikka
 +  - Robertsonin translokaatiot ja Downin oireyhtymä
 +  - X-kromosomaalinen periytyminen ihmisellä tautiesimerkein
 +  - Sikiödiagnostiikka
 +
 +==== 7.10.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +
 +  - Huntingtonin taudin ja myotonisen dystrofian molekyyligenetiikka
 +  - Kuvaile kaksi autosomaalisesti peittyvästi periytyvää tautia
 +  - Retinoblastooma
 +  - Farmakogenetiikka
 +
 +==== 2.9.2008 ====
 +
 +  - Huntingtonin tauti
 +  - Monitekijäinen periytyminen
 +  - Prenataali diagnostiikka
 +  - Mikrodeleetiosyndroomat
 +
 + 
 +==== 6.11.2007 ====
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen
 +  - Monitekijäinen periytyminen
 +  - Sikiön geneettinen diagnostiikka
 +  - X-kromosomaalinen resessiivinen periytyminen
 +  - Huntingtonin tauti
 +
 +
 +==== 4.9.2007 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Geeniterapian tulevaisuuden näkymät
 +  - Fragiili X syndrooma
 +  - Geneettinen seulonta
 +  - Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkeillä
 +
 +
 +==== 5.9.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Geeniterapian tulevaisuuden näkymät
 +  - Yleisten tautien genetiikka
 +  - Deletio- ja mikrodeletiosyndroomat
 +  - Ihmisen trisomiat
 +
 +==== 7.6.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Fenylalaniinin metaboliaan liittyvät perinnölliset häiriöt
 +  - Fragiili X syndrooma
 +  - Prenataalinen(sikiö)diagnostikka
 +  - Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkein
 +
 +
 +==== 7.3.2006 ====
 +
 +  - Fenylalaniinin metaboliaan liittyvät perinnölliset häiriöt
 +  - Autosomaaliset trisomiat
 +  - Hemoglobiineja koodaavat geenit
 +  - Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkein
 +
 +
 +==== 10.8.2005 ====
 +
 +  - Hemoglobiinopatiat
 +  - Imprinting
 +  - Prenataalinen (sikiö)diagnostiikka
 +  - Polygeeninen periytyminen