Tenttiwiki

Genetiikan cum laude - Emery's Elements of Medical Genetics

12.1.2016 Vastaa kolmeen kysymykseen:

1) Kuvaa kaksi monogeenistä tautia, niiden genetiikkaa ja periytymistapoja 2) Miksi jotkut monogeeniset taudit ovat yleisempiä kuin toiset? 3) Syövän geneettiset ja epigeneettiset tekijät 4) Aneuploidia ihmisellä

2.10.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. X-kromosomi-inaktivaatio ja X-kromosomaaliset sairaudet
 2. FISH-tekniikan sovellutuksia
 3. Kytkentätekniikan periaatteet
 4. Retinoblastooma

8.5.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. X-kromosomi-inaktivaatio ja X-kromosomaaliset sairaudet
 2. FISH-tekniikan sovellutuksia
 3. Kytkentätekniikan periaatteet
 4. Farmakogenetiikka ja farmakogenomiikka

13.3.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Kuvaile kaksi tautia joissa esiintyy antisipaatiota
 2. Kytkentätutkimuksen sovellutukset/käyttömahdollisuudet
 3. Syövän genetiikan periaatteet
 4. Farmakogenetiikka

4.10.2011

Answer three of the questions

 1. Robertsonian translocations and their consequences
 2. Microdeletion syndromes
 3. The molecular genetics of Huntington disease and myotonic dystrophy
 4. Genetic factors in cancer

3.5.2011

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Robertsonin translokaatiot ja Downin oireyhtymä
 2. Kuvaa kaksi perinnöllistä tautia, joissa esiintyy antisipaatiota
 3. Retinoblastooma
 4. Geeniterapia

4.5.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Translokaatiot ja niiden seuraukset
 2. Kuvaa kaksi perinnöllistä tautia, joissa esiintyy antisipaatiota
 3. Hemoglobinopatiat
 4. Diabeteksen genetiikka

6.4.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Kaksi perinnöllistä tautia joissa esiintyy antisipaatiota
 2. Uniparentaalinen disomia ja imprinting
 3. Diabeteksen genetiikka
 4. Farmakogenetiikka

3.11.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Molekyylisytogenetiikan menetelmiä ja niiden sovellutuksia.
 2. Sirppisoluanemia ja talassemiat.
 3. Kuvaile kaksi X-kromosomaalisesti periytyvää sairautta ja niiden molekyyligenetiikkaa.
 4. Mitokondriotaudit.

5.5.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Mikrodeleetio-oireyhtymät
 2. Robertsonin translokaatiot ja sen seuraukset tjsp
 3. Kromosomiaberraatioiden ja sisarkromatidivaihdosten yhteys perinnöllisiin sairauksiin
 4. Fenyyliketonuria

7.4.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Polyploidia ihmisellä
 2. Kuvaa kaksi autosomaalista resessiivistä tautia ja niiden molekyyligenetiikkaa
 3. Kromosomiaberraatioiden ja sisarkromatidivaihdosten yhteys perinnöllisiin sairauksiin
 4. Farmakogenetiikka

3.3.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Mikrodeleetio-oireyhtymät
 2. Kuvaa kaksi autosomaalista dominanttia tautia ja niiden molekyyligenetiikkaa
 3. Kystisen fibroosin molekyyligenetiikka
 4. Geeniterapian periaatteet, mahdollisuudet ja rajoitukset

2.12.2008

Answer three of the following questions

 1. The molecular genetics of thalssemias
 2. Gene therapy
 3. Microdeletion syndrome
 4. Pharmacogenetics

4.11.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Prader-Willin ja Angelmanin oireyhtymien molekyyligenetiikka
 2. Robertsonin translokaatiot ja Downin oireyhtymä
 3. X-kromosomaalinen periytyminen ihmisellä tautiesimerkein
 4. Sikiödiagnostiikka

7.10.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Huntingtonin taudin ja myotonisen dystrofian molekyyligenetiikka
 2. Kuvaile kaksi autosomaalisesti peittyvästi periytyvää tautia
 3. Retinoblastooma
 4. Farmakogenetiikka

2.9.2008

 1. Huntingtonin tauti
 2. Monitekijäinen periytyminen
 3. Prenataali diagnostiikka
 4. Mikrodeleetiosyndroomat

6.11.2007

Vastaa 3 kysymykseen

 1. Monitekijäinen periytyminen
 2. Sikiön geneettinen diagnostiikka
 3. X-kromosomaalinen resessiivinen periytyminen
 4. Huntingtonin tauti

4.9.2007

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Geeniterapian tulevaisuuden näkymät
 2. Fragiili X syndrooma
 3. Geneettinen seulonta
 4. Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkeillä

5.9.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Geeniterapian tulevaisuuden näkymät
 2. Yleisten tautien genetiikka
 3. Deletio- ja mikrodeletiosyndroomat
 4. Ihmisen trisomiat

7.6.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Fenylalaniinin metaboliaan liittyvät perinnölliset häiriöt
 2. Fragiili X syndrooma
 3. Prenataalinen(sikiö)diagnostikka
 4. Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkein

7.3.2006

 1. Fenylalaniinin metaboliaan liittyvät perinnölliset häiriöt
 2. Autosomaaliset trisomiat
 3. Hemoglobiineja koodaavat geenit
 4. Dominantti periytyminen ihmisellä tautiesimerkein

10.8.2005

 1. Hemoglobiinopatiat
 2. Imprinting
 3. Prenataalinen (sikiö)diagnostiikka
 4. Polygeeninen periytyminen