Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
genetiikan_approbatur_klug_cummings_spencer_palladino_concepts_of_genetics [2016/10/07 15:49]
128.214.61.33 [Genetiikan approbatur - Klug, Cummings, Spencer, Palladino, Concepts of genetics]
genetiikan_approbatur_klug_cummings_spencer_palladino_concepts_of_genetics [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Genetiikan approbatur - Klug, Cummings, Spencer, Palladino, Concepts of genetics ​ ======
 +
 +==== 7.10.2016 ====
 +
 +Vastaa **neljään** kysymykseen
 +
 +
 +  - Miehellä ja vaimolla on normaali näkö, vaikka heidän molempien isänsä ovat puna-vihervärisokeita,​ joka on X-kromosomaalisesti ja peittyvästi periytyvä ominaisuus. Millä todennäköisyydellä miehen ja vaimon lapsi on 
 +    - normaali poika
 +    - normaali tyttö
 +    - värisokea poika
 +    - värisokea tyttö
 +  - Sekvensoituaan ihmisen kromosomi 1:n eukromatiinialueesta 99,4% tutkijat havaitsivat 3141 geenialuetta. ​
 +    - Kuinka geenialueen voi määrittää DNA-sekvenssin antaman informaation perusteella?​
 +    - Miten ennustetut geenialueet voidaan todentaa kokeellisesti?​
 +    - Kromosomi 1 sisältää 8% ihmisen genomista ja genomissa on 20000-25000 geeniä. Onko se oletettua enemmän geenejä?
 +  - Operonit prokaryoottien geenisäätelyssä
 +  - DNA:n korjausmekanismit
 +==== 10.8.2016 ====
 +
 +Vastaa **neljään** kysymykseen
 +
 +  - Sekvensoituaan ihmisen kromosomi 1:n eukromatiinialueesta 99,4% tutkijat havaitsivat 3141 geenialuetta. ​
 +    - Kuinka geenialueen voi määrittää DNA-sekvenssin antaman informaation perusteella?​
 +    - Miten ennustetut geenialueet voidaan todentaa kokeellisesti?​
 +    - Kromosomi 1 sisältää 8% ihmisen 20000-25000 geenistä. Onko se oletettua enemmän?
 +  - Yhden geenin tietyn alleelin tuottama resessiivinen ominaisuus esiintyy populaatiossa yhdellä sadasta henkilöstä.
 +    - Kuinka moni sadasta yksilöstä on kantaja? Perustele vastauksesi.
 +    - Mitä oletuksia kyseisestä ominaisuudesta ja populaatiosta sinun  pitää tehdä?
 +  - Polymeraasiketjureaktio ja sen sovellutukset
 +  - IPSC solut: Mitä ne ovat? Miten niitä tehdään ja mihin niitä käytetään?​
 +==== 3.9.2013 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Geneettinen leimautuminen nisäkkäillä
 +  - RNA interferenssi
 +  - Sukupuolen määräytyminen ja sen häiriöt ihmisellä
 +  - Monitekijäiset ominaisuudet ja geenikartoitus
 +
 +==== 07.05.2013 ====
 +
 +
 +1. Lähetti-RNA:​n tuoton ja prosessoinnin vaiheet eukaryooteilla - Production and processing of messenger RNA in eukaryotes
 +
 +2. Monitekijäiset ominaisuudet ja niiden geenikartoitus - Quantitative trait loci and their mapping
 +
 +3. Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja sen sovellutukset - Polymerase chain reaction (PCR) and its applications
 +
 +4. Tuman ulkopuoliset perintötekijät - Extranuclear inheritance
 +
 +==== 16.10.2012 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Tekijät, jotka muuttavat Hardy-Weinbergin tasapainoa
 +  - Kytkentä ja geenikartoitus
 +  - Kromatiinrihman rakenne ja rakenteen vaihtelu eukaryooteilla
 +  - Syöpää aiheuttavat geenivauriot
 +
 +