Tenttiwiki

Genetiikan approbatur - Klug, Cummings, Spencer, Palladino, Concepts of genetics

7.10.2016

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Miehellä ja vaimolla on normaali näkö, vaikka heidän molempien isänsä ovat puna-vihervärisokeita, joka on X-kromosomaalisesti ja peittyvästi periytyvä ominaisuus. Millä todennäköisyydellä miehen ja vaimon lapsi on
  1. normaali poika
  2. normaali tyttö
  3. värisokea poika
  4. värisokea tyttö
 2. Sekvensoituaan ihmisen kromosomi 1:n eukromatiinialueesta 99,4% tutkijat havaitsivat 3141 geenialuetta.
  1. Kuinka geenialueen voi määrittää DNA-sekvenssin antaman informaation perusteella?
  2. Miten ennustetut geenialueet voidaan todentaa kokeellisesti?
  3. Kromosomi 1 sisältää 8% ihmisen genomista ja genomissa on 20000-25000 geeniä. Onko se oletettua enemmän geenejä?
 3. Operonit prokaryoottien geenisäätelyssä
 4. DNA:n korjausmekanismit

10.8.2016

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sekvensoituaan ihmisen kromosomi 1:n eukromatiinialueesta 99,4% tutkijat havaitsivat 3141 geenialuetta.
  1. Kuinka geenialueen voi määrittää DNA-sekvenssin antaman informaation perusteella?
  2. Miten ennustetut geenialueet voidaan todentaa kokeellisesti?
  3. Kromosomi 1 sisältää 8% ihmisen 20000-25000 geenistä. Onko se oletettua enemmän?
 2. Yhden geenin tietyn alleelin tuottama resessiivinen ominaisuus esiintyy populaatiossa yhdellä sadasta henkilöstä.
  1. Kuinka moni sadasta yksilöstä on kantaja? Perustele vastauksesi.
  2. Mitä oletuksia kyseisestä ominaisuudesta ja populaatiosta sinun pitää tehdä?
 3. Polymeraasiketjureaktio ja sen sovellutukset
 4. IPSC solut: Mitä ne ovat? Miten niitä tehdään ja mihin niitä käytetään?

3.9.2013

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Geneettinen leimautuminen nisäkkäillä
 2. RNA interferenssi
 3. Sukupuolen määräytyminen ja sen häiriöt ihmisellä
 4. Monitekijäiset ominaisuudet ja geenikartoitus

07.05.2013

1. Lähetti-RNA:n tuoton ja prosessoinnin vaiheet eukaryooteilla - Production and processing of messenger RNA in eukaryotes

2. Monitekijäiset ominaisuudet ja niiden geenikartoitus - Quantitative trait loci and their mapping

3. Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja sen sovellutukset - Polymerase chain reaction (PCR) and its applications

4. Tuman ulkopuoliset perintötekijät - Extranuclear inheritance

16.10.2012

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Tekijät, jotka muuttavat Hardy-Weinbergin tasapainoa
 2. Kytkentä ja geenikartoitus
 3. Kromatiinrihman rakenne ja rakenteen vaihtelu eukaryooteilla
 4. Syöpää aiheuttavat geenivauriot