Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

geneettinen_bioinformatiikka_kirjatenttinae [2019/06/12 22:35]
geneettinen_bioinformatiikka_kirjatenttinae [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Geneettinen bioinformatiikka kirjatenttinä (Xiong J.: Essential Bioinformatics) ======
 +
 +
 +====5.9.2006====
 +
 +
 + 
 +  - Vertaile keskenään molekyylisystematiikan tärkeimpiä lähestymistapoja,​ maksimiparsimoniaa,​ etäisyysmenetelmiä sekä suurimman uskottavuuden DNA-sekvenssien sukulaisuuden tutkimisessa. Kerro i)kunkin lähestymistavan edut ja haitat mitä tulee keskenään hyvin erilaisten sekvenssien analysointiin,​ ii)menetelmien taustalla olevat olettamukset sekä iii) miten hyvin kukin lähestymistapa hyödyntää //koko// informaatiota,​ mitä DNA-sekvenssi tarjoaa. (3 p.)
 +  - Tunnistetietokannat (2 p.)
 +  - Vastaa lyhyesti
 +      * Mikä on rinnastusten pistemäärä?​ Miten se lasketaan? (1p.)
 +      * Määrittele homologia ja selvitä, miten se eroaa samankaltaisuudesta (similarity,​ 1 p.)
 +      * Selvitä lyhyesti PCR-alukkeiden suunnittelu (1 p.)