Tenttiwiki

Geneettinen bioinformatiikka kirjatenttinä (Xiong J.: Essential Bioinformatics)

5.9.2006

  1. Vertaile keskenään molekyylisystematiikan tärkeimpiä lähestymistapoja, maksimiparsimoniaa, etäisyysmenetelmiä sekä suurimman uskottavuuden DNA-sekvenssien sukulaisuuden tutkimisessa. Kerro i)kunkin lähestymistavan edut ja haitat mitä tulee keskenään hyvin erilaisten sekvenssien analysointiin, ii)menetelmien taustalla olevat olettamukset sekä iii) miten hyvin kukin lähestymistapa hyödyntää koko informaatiota, mitä DNA-sekvenssi tarjoaa. (3 p.)
  2. Tunnistetietokannat (2 p.)
  3. Vastaa lyhyesti
    • Mikä on rinnastusten pistemäärä? Miten se lasketaan? (1p.)
    • Määrittele homologia ja selvitä, miten se eroaa samankaltaisuudesta (similarity, 1 p.)
    • Selvitä lyhyesti PCR-alukkeiden suunnittelu (1 p.)