Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
geenitekniikan_luennot [2020/06/06 18:50]
37.219.111.124 [28.2.2020]
geenitekniikan_luennot [2020/06/06 20:06] (current)
37.219.111.124 [28.2.2020]
Line 35: Line 35:
  
  
 +
 +====Tenttikysymykset 2.3.2018====
 +\\
 +1. Selitä lyhyesti\\
 +a. Proteiinisynteesin aloitus- ja lopetuskodoni\\
 +b. LacZ-geeniin perustuva selektio geenitekniikassa\\
 +c. Agaroosigeelielektroforeesi\\
 +d. Ori-alue kloonausvektorissa\\
 +e. Geenikonstruktista tehty restriktiokartta\\
 +f. Dideoksinukelotidi\\
 +\\
 +2. Suunnittele koejärjestely,​ jolla saat PCR:n avulla selville, onko naytteessäsi geeeni X. Kerro
 +huolellisesti kaikki tarvittavat työvaiheet lähtien siitä, että sinulla on tutkittava
 +solumateriaali käytettävissä. (2p) Piirrä kuva PCR reaktiosta niin, että sen toiminnan kannalta
 +tärkeät yksityiskohdat näkyvät. (2p) Miten varmistat, että saamasi tulos on luotettava? (2p)\\
 +\\
 +3. Kerro restriktioentsyymeistä\\
 +a. Mitä restriktioentsyymit ovat ja miten ne toimivat?\\
 +b. Miten niitä käytetään kloonatessa yhdistelmä-DNA-molekyylejä?​\\
 +c. Miten niitä käytetään analysoitaessa yhdistelmä-DNA-molekyylejä?​\\
 +d. Miten teet yhdistelmä-DNA-molekyylille restriktiokartan?​\\