Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/05/21 20:53]
2001:14ba:2be0:8800:7114:a38e:3a29:8f33
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/06/12 22:35] (current)
Line 5: Line 5:
  
 (Ulkomuistista) Vastaa kolmeen. (Ulkomuistista) Vastaa kolmeen.
 +
  
 1. Pluripotentti solu, mikä se on, ja mitä geenisäätelyn erityispiirteitä niillä on? 1. Pluripotentti solu, mikä se on, ja mitä geenisäätelyn erityispiirteitä niillä on?
 +
 2. Hiirialkion gastrulaatio,​ sen merkitys kaavoittumiselle ja miten morfogeenit vaikuttavat siihen? 2. Hiirialkion gastrulaatio,​ sen merkitys kaavoittumiselle ja miten morfogeenit vaikuttavat siihen?
 +
 3. Solujen kasvun päämekanismit 3. Solujen kasvun päämekanismit
 +
 4. X-kromosomin annoskompensaatio banaanikärpäsellä ja nisäkkäällä,​ mekanismit ja mitä eroja niillä on? 4. X-kromosomin annoskompensaatio banaanikärpäsellä ja nisäkkäällä,​ mekanismit ja mitä eroja niillä on?
 +