Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/01/16 00:24]
webmaster
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== MOLE-201 Geenit ja yksilönkehitys====== ====== MOLE-201 Geenit ja yksilönkehitys======
 ===== 52937 Geenit ja yksilönkehitys,​ 3op ===== ===== 52937 Geenit ja yksilönkehitys,​ 3op =====
 +
 +==== 26.04.2019 ====
 +
 +(Ulkomuistista) Vastaa kolmeen.
 +
 +
 +1. Pluripotentti solu, mikä se on, ja mitä geenisäätelyn erityispiirteitä niillä on?
 +
 +2. Hiirialkion gastrulaatio,​ sen merkitys kaavoittumiselle ja miten morfogeenit vaikuttavat siihen?
 +
 +3. Solujen kasvun päämekanismit
 +
 +4. X-kromosomin annoskompensaatio banaanikärpäsellä ja nisäkkäällä,​ mekanismit ja mitä eroja niillä on?
 +
 +
  
 ==== 21.2.2017 ==== ==== 21.2.2017 ====