Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/01/16 00:24]
webmaster
geenit_ja_yksiloenkehitys [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== MOLE-201 Geenit ja yksilönkehitys======
 +===== 52937 Geenit ja yksilönkehitys,​ 3op =====
  
 +==== 26.04.2019 ====
 +
 +(Ulkomuistista) Vastaa kolmeen.
 +
 +
 +1. Pluripotentti solu, mikä se on, ja mitä geenisäätelyn erityispiirteitä niillä on?
 +
 +2. Hiirialkion gastrulaatio,​ sen merkitys kaavoittumiselle ja miten morfogeenit vaikuttavat siihen?
 +
 +3. Solujen kasvun päämekanismit
 +
 +4. X-kromosomin annoskompensaatio banaanikärpäsellä ja nisäkkäällä,​ mekanismit ja mitä eroja niillä on?
 +
 +
 +
 +==== 21.2.2017 ====
 +
 +(Ulkomuistista) Vastaa neljään.
 +  - Millä mekanismeilla solujen väliset viestit vaikuttavat geeniluentaan?​
 +  - Kuvaile, miten alkion ensimmäiset kaavoittumistapahtumat tapahtuvat A. sammakoilla ja B. nisäkkäillä.
 +  - Kohdennettu ja konditionaalinen mutageeninen hiirimalli. Miten nämä hiiret tehdään? Miten ja millaisissa yksilönkehityksen tutkimuksissa tätä metodologiaa voidaan käyttää?
 +  - Solun erilaiset kasvumekanismit. Esimerkki jokaisesta kehitysbiologisessa kontekstissa ja miten niitä säädellään molekulaarisesti
 +  - Kuvaile sukupuolenmääräytyminen banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä ja vertaile niitä.
 +
 +==== 12.2.2015 ====
 +
 +  - Segmentation of the drosophila is governed by a cascade of genes. The first step is to use the maternal effect genes for sopecifying the anterior-posterior axis. One of the maternal effect genes, bicoid is crucial for anterior terminal (head) development. Please describe the experiments to prove the function of bicoid in the embryo development. You may use the following words: mutant, mRNA and location
 +  - Ensimmäiset soluerilaistumistapahtumat ja niiden säätely nisäkäsalkiossa
 +  - Geneettinen leimautuminen:​ mekanismi ja merkitys
 +  - Planaaripolariteetti ja sen merkitys vasen-oikea epäsymmetrian kehitykselle nisäkäsalkiossa
 +
 +
 +==== 26.2.2013 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +  - Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen ja jaokkeiden muodostumisen geneettinen säätely ​
 +  - Ulkoisten signaalien vaikutus geeniluentaan
 +  - Poistogeenitekniikat hiirellä ja miten käytetään kehitysgenetiikan tutkimuksissa
 +  - Nisäkkäiden pluripotentit solut: mitä ovat, missä niitä on ja miten säädellään
 +  - Sry ja Sox9 sukupuolen määräytymisessä
 +
 +==== 28.2.2012 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +  - Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä
 +  - Ohjelmoitu solukuolema ja sen geneettinn säätely
 +  - Solumuisti- miten geeni-ilmenemisen erot ylläpidetään erilaistuneessa solussa
 +  - Nisäkäsalkion preimplantaatiokehitys ja ensimmäiset soluerilaistumiset
 +  - Polyspermia ja sen estomekanismit
 +  ​
 +==== 22.2.2011 ====
 +
 +Vastaa vain neljään kysymykseen viidestä.
 +  - Poistogeenihiiret. Miksi niitä tehdään ja miten? (5 p.)
 +  - Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (5 p.)
 +  - Solumuisti. Erilaistuneiden solujen geeni-ilmentymisen ylläpito (5 p.)
 +  - Alkion kantasolut, ES. Missä niitä esiintyy ja miten niitä ylläpidetään (5 p.) (tjsp)
 +  - //Sry-// ja //​Sox9//​-geenit sukupuolen määräytymisessä (5 p.)
 +
 +==== 19.2.2010 ====
 +
 +Vastaa kolmeen neljästä kysymyksestä.
 +  - X-kromosomin geenituotteiden annoskompensaatiomekanismit banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä sekä niiden vertailu (10 p.)
 +  - Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p.)
 +  - Mikro-RNAt ja niiden rooli yksilönkehityksessä. Kerro myös miten niiden ekspressiota voidaan tutkia? (10 p.)
 +  - Selitä/​määrittele lyhyesti (á 2p.)
 +    * somiitti
 +    * histonimetylaation mahdolliset vaikutukset geeniekspressioon
 +    * fate map
 +    * miten //C. elegansin// apoptoosin käynnistäjägeeni //ced-3// löydettiin?​
 +    * millainen on //numb// loss-of-function mutaation fenotyyppi?
 +
 +
 +==== 28.2.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen neljästä kysymyksestä. Kysymykset 3 ja 4 muodostavat yhden kokonaisuuden.
 +  - Ohjelmoitu solukuolema yksilönkehityksessä ja sen geneettinen säätely (5p.)
 +  - Anteriori-posteriori (etu-takapää) akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (5p.)   
 +  - Selitä / Määrittele lyhyesti (á 1p.):
 +    * Fate map
 +    * Terminaalisten haarojen muodostumisen säätely banaanikärpäsen ilmaputkiston kehityksessä
 +    * Bipotentiaalinen gonadi
 +    * Fenokopio
 +    * mikroRNA sensori
 +  - Selitä / Määrittele lyhyesti (á 1p.):
 +    * "​Ranskan lippu" -malli
 +    * Somiitti
 +    * Dorsal geenin rooli banaanikärpäsen yksilönkehityksessä
 +    * Histonien deasetylaation vaikutukset transkriptioon
 +    * Millainen on //Notch// loss-off-function mutantin fenotyyppi?
 +
 +
 +==== 7.3.2007 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen neljästä kysymyksestä. Kysymyksen 3 ja 4 muodostavat yhden kokonaisuuden.
 +  - Ohjelmoitu solukuolema yksilönkehityksessä ja sen geneettinen säätely (5p.)
 +  - Vertaile sukupuolenmääräytymisen geneettisiä ja molekulaarisia mekanismeja banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä (5p.)
 +  - Selitä/​Määrittele lyhyesti (á 1 p.)
 +    * Miten //ced-3// (kaspaasi) geeni löydettiin sukkulamadolta?​
 +    * Terminaalisten haarojen muodostumisen säätely banaanikärpäsen ilmaputkiston kehityksessä
 +    * Polyfenismi
 +    * Pair-rule geeni
 +    * mikroRNA sensori
 +  - Selitä/​Määrittele lyhyesti (á 1 p.)
 +    * "​Ranskan lippu" malli
 +    * Balanserikromosomien ominaisuudet ja käyttötarkoitus
 +    * Fate map
 +    * Jaokepolariteettigeeni
 +    * Millainen on //Notch// gain-of-function mutantin fenotyyppi?