Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

geeniekspressio_ja_molekyylibiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Geeniekspressio ja molekyylibiologia======
 +
 +==== 11.1.2005 ====
 +  - Kuvaa lyhyesti seuraavien entsyymien toiminta:
 +    * DNA-ligaasi
 +    * helikaasi
 +    * käänteistranskriptaasi
 +  - Proteiinisynteesin initiaatiomekanismin erot eukaryooteilla ja prokaryooteilla
 +  - Proteiinien translokaatio endoplasmiseen retikkeliin
 +  - 2-konmponenttisäätelijän toimintaperiaate
 +
 +
 +==== 15.12.2004 ====
 +
 +  - snRNP:t RNA:n silmukoinnissa.
 +  - Mitä tarkoittaa lyhenne dTTP? Onko se 
 +    * ribonukleosidi ​
 +    * puriininukleotidi
 +    * pyrimidiininukleotidi
 +    * RNA:n osa
 +    * aminohappo
 +    * transkriptiofaktori?​
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat proteiiniliikenteeseen liittyvät termit/​käsitteet:​
 +    * mannoosi-6-fosfaattisignaali
 +    * COP II
 +    * adaptoriproteiini
 +    * SNARE-proteiini
 +    * pinosytoosi
 +    * reseptorivälitteinen endosytoosi.
 +  - Operaattorien merkitys geeninsäätelyssä.
 +
 +
 +==== 14.11.2004 ====
 +
 +  - Kuvaile DNA- ja RNA-polymeraasien eroja ja yhtäläisyyksiä
 +  - Solun eritysreitti
 +  - Miten DNA:n replikaatio voi liittyä DNA-vaurioiden korjaukseen?​
 +  - Genomitutkimuksen tavoitteet
 +
 +
 +==== 10.1.2004 ====
 +
 +  - Missä tapauksissa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
 +  - Solun eritysreitin kalvo-osastot
 +  - DNA-polymeraasi I:n oikoluku
 +  - Negatiivinen geenisäätely
 +
 +
 +==== 15.12.2003 ====
 +
 +  - DNA-replikaatio on semikonservatiivinen. Mitä tämä tarkoittaa ja miten tämän voi konkreettisesti osoittaa?
 +  - TATA-alueen tehtävä ja toiminta
 +  - Vastaa kohtaan a tai b:
 +    * Proteiinisynteesin initiaatio
 +    * Aminohappojen aktivaatio
 +  - DNA:n metylaatio
 +    * bakteereilla
 +    * eukaryooteilla
 +
 +
 +==== 14.11.2003 ====
 +
 +  - Kuinka proteiini joutuu translaatiossa endoplasmiseen retikkeliin?​
 +  - siRNA
 +  - Kuvaile seuraavien proteiinien tehtäviä:
 +a) helikaasi
 +b) primaasi
 +c) DNA-polymeraasi I
 +  - hnRNA:n muokkaus oikeassa järjestyksessä ja tapahtumapaikat ​
 +
 +
 +==== 13.11.2002 ====
 +
 +  - Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 +  - Selitä lyhyesti:
 +    * 5'-cap
 +    * topoisomeraasi
 +    * B-DNA
 +  - Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin.
 +  - Millä eri tavoilla geeniekspressiota voidaan säädellä transkription jälkeen?
 +
 +
 +
 +==== 14.5.2002 ====
 +
 +  - Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 +  - DNA-polymeraasi
 +  - Solun eritysreitin kalvo-osat?
 +  - Attenuaatio
 +  - Perse
 +
 +
 +
 +==== 11.12.2001 ====
 +
 +  - Replikaatiohaarukan proteiinit ja niiden tehtävät
 +  - Missä tapauksessa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
 +  - Kuvaa lyhyesti kuinka proteiinia voidaan muokata translaation jälkeen.
 +  - DNA:n metylaatio
 +a) bakteereilla
 +b) eukaryooteilla
 +c) pikku pojan kikkeli
 +
 +
 +==== 16.11.2001 ====
 +
 +  - Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 +  - Selitä lyhyesti:
 +    * sigmafaktori
 +    * RNA:n editointi
 +    * DNA-ligaasi
 +  - Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin.
 +  - Hollidayn liitos
 +
 +
 +==== 10.11.2000 ====
 +
 +  - Replikaatiohaarukan proteiinit ja niiden tehtävät.
 +  - Useilla bakteereilla glukoosin läsnäolo kasvatusalustassa inhiboi muiden sokerien kataboliasta vastaavien operonien toimintaa. Kuvaa lyhyesti tämän inihibition mekanismi.
 +  - Esitä kolme yleisesimerkkiä siitä, miten transkriptiofaktoreiden aktiivisuutta voidaan säädellä eukaryoottisoluissa.
 +  - Geneettisessä koodissa joillekin aminohapoille on useita kodoneja. Kuinka tällaisessa tilanteessa tRNA-molekyylit ohjaavat oikean peptidisekvenssin muodostumista?​
 +
 +[[http://​essaywritingservices.org/​prices.php|write my essay]]