Tenttiwiki

Geeniekspressio ja molekyylibiologia

11.1.2005

 1. Kuvaa lyhyesti seuraavien entsyymien toiminta:
  • DNA-ligaasi
  • helikaasi
  • käänteistranskriptaasi
 2. Proteiinisynteesin initiaatiomekanismin erot eukaryooteilla ja prokaryooteilla
 3. Proteiinien translokaatio endoplasmiseen retikkeliin
 4. 2-konmponenttisäätelijän toimintaperiaate

15.12.2004

 1. snRNP:t RNA:n silmukoinnissa.
 2. Mitä tarkoittaa lyhenne dTTP? Onko se
  • ribonukleosidi
  • puriininukleotidi
  • pyrimidiininukleotidi
  • RNA:n osa
  • aminohappo
  • transkriptiofaktori?
 3. Selitä lyhyesti seuraavat proteiiniliikenteeseen liittyvät termit/käsitteet:
  • mannoosi-6-fosfaattisignaali
  • COP II
  • adaptoriproteiini
  • SNARE-proteiini
  • pinosytoosi
  • reseptorivälitteinen endosytoosi.
 4. Operaattorien merkitys geeninsäätelyssä.

14.11.2004

 1. Kuvaile DNA- ja RNA-polymeraasien eroja ja yhtäläisyyksiä
 2. Solun eritysreitti
 3. Miten DNA:n replikaatio voi liittyä DNA-vaurioiden korjaukseen?
 4. Genomitutkimuksen tavoitteet

10.1.2004

 1. Missä tapauksissa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
 2. Solun eritysreitin kalvo-osastot
 3. DNA-polymeraasi I:n oikoluku
 4. Negatiivinen geenisäätely

15.12.2003

 1. DNA-replikaatio on semikonservatiivinen. Mitä tämä tarkoittaa ja miten tämän voi konkreettisesti osoittaa?
 2. TATA-alueen tehtävä ja toiminta
 3. Vastaa kohtaan a tai b:
  • Proteiinisynteesin initiaatio
  • Aminohappojen aktivaatio
 4. DNA:n metylaatio
  • bakteereilla
  • eukaryooteilla

14.11.2003

 1. Kuinka proteiini joutuu translaatiossa endoplasmiseen retikkeliin?
 2. siRNA
 3. Kuvaile seuraavien proteiinien tehtäviä:

a) helikaasi b) primaasi c) DNA-polymeraasi I

 1. hnRNA:n muokkaus oikeassa järjestyksessä ja tapahtumapaikat

13.11.2002

 1. Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 2. Selitä lyhyesti:
  • 5'-cap
  • topoisomeraasi
  • B-DNA
 3. Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin.
 4. Millä eri tavoilla geeniekspressiota voidaan säädellä transkription jälkeen?

14.5.2002

 1. Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 2. DNA-polymeraasi
 3. Solun eritysreitin kalvo-osat?
 4. Attenuaatio
 5. Perse

11.12.2001

 1. Replikaatiohaarukan proteiinit ja niiden tehtävät
 2. Missä tapauksessa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
 3. Kuvaa lyhyesti kuinka proteiinia voidaan muokata translaation jälkeen.
 4. DNA:n metylaatio

a) bakteereilla b) eukaryooteilla c) pikku pojan kikkeli

16.11.2001

 1. Intronien poisto RNA:sta (RNA:n silmukointi)
 2. Selitä lyhyesti:
  • sigmafaktori
  • RNA:n editointi
  • DNA-ligaasi
 3. Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin.
 4. Hollidayn liitos

10.11.2000

 1. Replikaatiohaarukan proteiinit ja niiden tehtävät.
 2. Useilla bakteereilla glukoosin läsnäolo kasvatusalustassa inhiboi muiden sokerien kataboliasta vastaavien operonien toimintaa. Kuvaa lyhyesti tämän inihibition mekanismi.
 3. Esitä kolme yleisesimerkkiä siitä, miten transkriptiofaktoreiden aktiivisuutta voidaan säädellä eukaryoottisoluissa.
 4. Geneettisessä koodissa joillekin aminohapoille on useita kodoneja. Kuinka tällaisessa tilanteessa tRNA-molekyylit ohjaavat oikean peptidisekvenssin muodostumista?

write my essay