Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fysiologinen_kasviekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Fysiologinen kasviekologia ======
 +
 +==== 12.12.2007 ====
 +
 +1. ja 2. tehtävissä maksimipistemäärä 33/100, 3. ja 4. tehtävissä 17/100.
 +  - Piirrä C3-kasvin nettofotosynteesinopeuden valovastekäyrä. Merkitse kuvaan ​
 +    * pimeähengitys, ​
 +    * kompensaatiopiste, ​
 +    * valorajoitteinen ja
 +    * CO2-rajoitteinen osuus. Ilmoita akseleiden yksiköt sekä kohtia a-c vastaavat tyypilliset lukuarvot. ​
 +  - Selitä ​
 +    * kuinka lehdet muuttavat valon spektriä, ​
 +    * kuinka tämä ilmiö vaikuttaa valon laatuun kasvustoissa ja 
 +    * kuinka kasvit aistivat nämä valon laadun muutokset.
 +  - Miten UV-B -säteily vaikuttaa kasvien kasvuun ja kemialliseen koostumukseen?​
 +  - Mitä ovat mykoritsat? Kuvaa niiden rakenne. Miten mykoritsat vaikuttavat kasvien kasvuun?