Tenttiwiki

Fysiologinen kasviekologia

12.12.2007

1. ja 2. tehtävissä maksimipistemäärä 33/100, 3. ja 4. tehtävissä 17/100.

 1. Piirrä C3-kasvin nettofotosynteesinopeuden valovastekäyrä. Merkitse kuvaan
  • pimeähengitys,
  • kompensaatiopiste,
  • valorajoitteinen ja
  • CO2-rajoitteinen osuus. Ilmoita akseleiden yksiköt sekä kohtia a-c vastaavat tyypilliset lukuarvot.
 2. Selitä
  • kuinka lehdet muuttavat valon spektriä,
  • kuinka tämä ilmiö vaikuttaa valon laatuun kasvustoissa ja
  • kuinka kasvit aistivat nämä valon laadun muutokset.
 3. Miten UV-B -säteily vaikuttaa kasvien kasvuun ja kemialliseen koostumukseen?
 4. Mitä ovat mykoritsat? Kuvaa niiden rakenne. Miten mykoritsat vaikuttavat kasvien kasvuun?