Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fysiologinen_biokemia [2019/06/12 22:35]
fysiologinen_biokemia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Fysiologinen biokemia ======
 +
 +==== 5.6.2006 ====
 +
 +  - Selitä miten kuuloaistimus syntyy (6 p.)
 +  - Määrittele verenpaine ja selitä miten sitä säädellään (6 p.)
 +  - Vastaa __lyhyesti__ seuraaviin kysymyksiin (6 p.):
 +    * a) Mikä glia-solu ja mikä on sen tehtävä?
 +    * b) Määrittele sydämen minuuttitilavuus
 +    * c) Mitä tarkoitetaan sydämen toiminnan säätelyssä Starlingin lailla?
 +    * d) Selitä miten kohonnut laskimopaine voi johtaa nesteen kertymiseen kudokseen (edema).
 +    * e) Ihmisen keuhkot toimivat ns. imupumppu-periaatteella. Mitä tällä tarkoitetaan?​
 +    * f) Selitä käsite "​keuhkojen komplianssi"​ (myötäävyys) esimerkin avulla.
 +  - LH/​FSH-säätelyreitti (6 p.)
 +
 +
 +[[http://​cvresumewritingservices.org/​|resume writing services]]