Tenttiwiki

Fysiologinen biokemia

5.6.2006

 1. Selitä miten kuuloaistimus syntyy (6 p.)
 2. Määrittele verenpaine ja selitä miten sitä säädellään (6 p.)
 3. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (6 p.):
  • a) Mikä glia-solu ja mikä on sen tehtävä?
  • b) Määrittele sydämen minuuttitilavuus
  • c) Mitä tarkoitetaan sydämen toiminnan säätelyssä Starlingin lailla?
  • d) Selitä miten kohonnut laskimopaine voi johtaa nesteen kertymiseen kudokseen (edema).
  • e) Ihmisen keuhkot toimivat ns. imupumppu-periaatteella. Mitä tällä tarkoitetaan?
  • f) Selitä käsite “keuhkojen komplianssi” (myötäävyys) esimerkin avulla.
 4. LH/FSH-säätelyreitti (6 p.)

resume writing services