Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
evolutiikan_laudaturtentti_ridley_evolution [2017/10/26 13:29]
128.214.79.187 [20.3.2015 Perttu Seppä]
evolutiikan_laudaturtentti_ridley_evolution [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +
 +====== Ridley: Evolution ======
 +
 +==== Syksy 2000 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Luonnonvalinnan teoria
 +  - Seksuaaliselektion evolutiiviset hypoteesit
 +  - Miksei adaptaatio ole täydellistä?​
 +  - Heritabilitetti
 +
 + ​Vastataan kolmeen neljästä.
 +
 +==== 13.12.2002 Juha Merilä ====
 +
 +  - Sattuman vaikutus populaatiogenetiikkaan
 +  - Lajiutuminen
 +  - Evoluutionopeus ja sen mittaaminen
 +  - Todisteet evoluutiosta
 +
 +==== 25.4.2003 Juha Merilä ====
 +
 +  - Evoluution &​quot;​shifting balance&​quot;​- teoria
 +  - Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 +  - Lajiutuminen
 +  - Heritabiliteetti ja sen vaikutus evoluutiossa (?)
 +
 +Vastaa kolmeen
 +
 +==== 9.5.2003 Juha Merilä ====
 +
 +  - Evoluutionopeus ja sen mittaaminen
 +  - Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 +  - Heretabiliteetti ja sen vaikutus evoluutioon
 +  - Shifting balance-evoluutio teoria ​
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +
 +==== 24.10.2003 Juha Merilä ====
 +
 +  - Lajiutuminen
 +  - Sattuman merkitys populaatiogenetiikassa
 +  - Heritabiliteetin käsite ja sen merkitys evoluutiossa?​
 +  - Siirtyvän tasapainon (=shifting balance) ​ evoluutioteoria
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 10.9.2004 Juha Merilä ====
 +
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria
 +  - Geneettisen muuntelun määrä polygeenisissä ominaisuuksissa luonnonpopulaatioissa
 +  - Ryhmävalinnan käsite, selvitä esimerkillä
 +  - Haldanen sääntö
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 24.9.2004 Juha Merilä ====
 +
 +  - Heritabiliteetti
 +  - Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 +  - Lajiutuminen
 +  - Shifting-balance teoria
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +
 +==== 22.10.2004 Juha Merilä ====
 +
 +  - Heritabiliteetti ja sen merkitys evoluutiossa.
 +  - Sukulaisvalinta (kin selection) ja senmerkitys.
 +  - Vertaile eri lajikäsitteitä.
 +  - Taajuudesta riippuva valinta. Anna esimerkkejä.
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 26.8.2005 Juha Merilä ====
 +
 +  - Lajiutuminen.
 +  - Sattuman merkitys populaatiogenetiikassa.
 +  - Heritabiliteetin käsite ja sen merkitys evoluutiossa.
 +  - Siirtyvän tasapainon (=shifting balanc ​   *  evoluutioteoria.
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 27.1.2006 Juha Merilä ====
 +
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria.
 +  - Selitä miten fylogeneettisiä menetelmiä voidaan käyttää erottamaan / tunnistamaan sympatrisesti ja allopatrisesti erkaantuneita (= lajiutuneita) lajeja.
 +  - Dobzhansky-Muller teoria post-tsygoottisesta lisääntymisisolaatiosta. Selitä perusajatus ja teorian ennusteet.
 +  - Haldanen sääntö.
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 2.6.2006 Juha Merilä ====
 +
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria (the neutral theory of molecular evolution).
 +  - Heritabiliteetti jasen merkitys evoluutiossa.
 +  - Ryhmävalinnan käsite ja merkitys evoluutiossa. Valaise esimerkillä.
 +  - Haldanen sääntö.
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +
 +
 +====2.6. Kevät 2009 Pekka Pamilo====
 +
 +  - Parasite-host coevolution. How is it studied empirically?​
 +  - Sex ratio in a population and factors contributing to it. 
 +  - The cost of sexual reproduction
 +  - Postzygotic genetic isolation mechanisms
 +
 + ​Vastataan kolmeen neljästä. Suomeksi nää siis oli ja pidempiä selityksiltään. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====27.8.2010 Pekka Pamilo====
 +
 +  - Miten geneettiset tekijät vaikuttavat posttsygoottiseen isolaatioon ja sen vahvistumiseen?​
 +  - Eteneekö evoluutio vakionopeudella ja mitkä tekijät vaikuttavat evoluution nopeuteen ja nopeuden mahdolliseen vaihteluun?
 +  - Millainen on sukupuolten optimaalinen lukumääräsuhde (sex ratio) populaatiossa?​ Mitkä tekijät vaikuttavat ja miten?
 +
 +Vastaa kolmeen.
 + 
 +
 +====10.6.2011 Pekka Pamilo====
 +
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria. (Esitä teorian perusperiaatteet ja keinoja ​ teorian testaamiseksi.)
 +  - Miksi suvullisen lisääntymisen evoluutio näyttää ongelmalliselta ja mitä etuja suvullisesta lisääntymisestä on?
 +  - Selitä isännän ja loisen yhteisevoluution (coevolution) keskeiset periaatteet. Miten yhteisevoluutiota voi empiirisesti tutkia?
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
 +
 +====24.5.2013 Perttu Seppä====
 +
 +  - Sattuma ja evoluutio
 +  - Geneettisen muuntelun komponentit polygeenisissä ominaisuuksissa
 +  - Jaksottaiset tasapainot vai fyleettinen gradualismi
 +  - Parasiittien ja niiden isäntien välinen koevoluutio. Miten yhteisevoluutiota voi empiirisesti tutkia?
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +====15.11.2013 Perttu Seppä====
 +
 +  - Sukulaisvalinta (kin selection) ja sen merkitys.
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria ja "​lähes neutraaliteoria"​. Esitä teorioiden perusperiaatteet ja kuinka niitä voidaan testata.
 +  - Sääntelygeenit evoluutiossa (?)
 +  - Jaksottaiset tasapainot vai fyleettinen gradualismi?​
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 + 
 +
 +====31.10.2014 Perttu Seppä====
 +
 +  - Molekyylievoluution neutraaliteoria //(neutral theory)// ja "​lähes neutraaliteoria"​. Esitä teorioiden perusperiaatteet ja keinoja niiden testaamiseksi.
 +  - Vastinlajit (//​vicariance//​)
 +  - Lajikäsite
 +  - Parasiittien ja niiden isäntien välinen koevoluutio. Miten yhteisevoluutiota voidaan empiirisesti tutkia?
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +
 +
 +====20.3.2015 Perttu Seppä====
 +
 +  - Ylidominanssi (heterozygote advance), anna esimerkkejä
 +  - Toiminnalliset rajoitteet molekyylievoluutiossa
 +  - Millainen on sukupuolten optimaalinen lukumääräsuhde (sex ratio) populaatiossa?​ Mitkä tekijät vaikuttavat ja miten?
 +  - Kasvien ja hyönteisten koevoluutio
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.