Tenttiwiki

Ridley: Evolution

Syksy 2000 Hannu Pietiäinen

 1. Luonnonvalinnan teoria
 2. Seksuaaliselektion evolutiiviset hypoteesit
 3. Miksei adaptaatio ole täydellistä?
 4. Heritabilitetti

Vastataan kolmeen neljästä.

13.12.2002 Juha Merilä

 1. Sattuman vaikutus populaatiogenetiikkaan
 2. Lajiutuminen
 3. Evoluutionopeus ja sen mittaaminen
 4. Todisteet evoluutiosta

25.4.2003 Juha Merilä

 1. Evoluution "shifting balance"- teoria
 2. Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 3. Lajiutuminen
 4. Heritabiliteetti ja sen vaikutus evoluutiossa (?)

Vastaa kolmeen

9.5.2003 Juha Merilä

 1. Evoluutionopeus ja sen mittaaminen
 2. Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 3. Heretabiliteetti ja sen vaikutus evoluutioon
 4. Shifting balance-evoluutio teoria

Vastaa kolmeen.

24.10.2003 Juha Merilä

 1. Lajiutuminen
 2. Sattuman merkitys populaatiogenetiikassa
 3. Heritabiliteetin käsite ja sen merkitys evoluutiossa?
 4. Siirtyvän tasapainon (=shifting balance) evoluutioteoria

Vastaa kolmeen.

10.9.2004 Juha Merilä

 1. Molekyylievoluution neutraaliteoria
 2. Geneettisen muuntelun määrä polygeenisissä ominaisuuksissa luonnonpopulaatioissa
 3. Ryhmävalinnan käsite, selvitä esimerkillä
 4. Haldanen sääntö

Vastaa kolmeen.

24.9.2004 Juha Merilä

 1. Heritabiliteetti
 2. Sattuman vaikutukset populaatiogenetiikkaan
 3. Lajiutuminen
 4. Shifting-balance teoria

Vastaa kolmeen.

22.10.2004 Juha Merilä

 1. Heritabiliteetti ja sen merkitys evoluutiossa.
 2. Sukulaisvalinta (kin selection) ja senmerkitys.
 3. Vertaile eri lajikäsitteitä.
 4. Taajuudesta riippuva valinta. Anna esimerkkejä.

Vastaa kolmeen.

26.8.2005 Juha Merilä

 1. Lajiutuminen.
 2. Sattuman merkitys populaatiogenetiikassa.
 3. Heritabiliteetin käsite ja sen merkitys evoluutiossa.
 4. Siirtyvän tasapainon (=shifting balanc * evoluutioteoria.

Vastaa kolmeen.

27.1.2006 Juha Merilä

 1. Molekyylievoluution neutraaliteoria.
 2. Selitä miten fylogeneettisiä menetelmiä voidaan käyttää erottamaan / tunnistamaan sympatrisesti ja allopatrisesti erkaantuneita (= lajiutuneita) lajeja.
 3. Dobzhansky-Muller teoria post-tsygoottisesta lisääntymisisolaatiosta. Selitä perusajatus ja teorian ennusteet.
 4. Haldanen sääntö.

Vastaa kolmeen.

2.6.2006 Juha Merilä

 1. Molekyylievoluution neutraaliteoria (the neutral theory of molecular evolution).
 2. Heritabiliteetti jasen merkitys evoluutiossa.
 3. Ryhmävalinnan käsite ja merkitys evoluutiossa. Valaise esimerkillä.
 4. Haldanen sääntö.

Vastaa kolmeen.

2.6. Kevät 2009 Pekka Pamilo

 1. Parasite-host coevolution. How is it studied empirically?
 2. Sex ratio in a population and factors contributing to it.
 3. The cost of sexual reproduction
 4. Postzygotic genetic isolation mechanisms

Vastataan kolmeen neljästä. Suomeksi nää siis oli ja pidempiä selityksiltään.

27.8.2010 Pekka Pamilo

 1. Miten geneettiset tekijät vaikuttavat posttsygoottiseen isolaatioon ja sen vahvistumiseen?
 2. Eteneekö evoluutio vakionopeudella ja mitkä tekijät vaikuttavat evoluution nopeuteen ja nopeuden mahdolliseen vaihteluun?
 3. Millainen on sukupuolten optimaalinen lukumääräsuhde (sex ratio) populaatiossa? Mitkä tekijät vaikuttavat ja miten?

Vastaa kolmeen.

10.6.2011 Pekka Pamilo

 1. Molekyylievoluution neutraaliteoria. (Esitä teorian perusperiaatteet ja keinoja teorian testaamiseksi.)
 2. Miksi suvullisen lisääntymisen evoluutio näyttää ongelmalliselta ja mitä etuja suvullisesta lisääntymisestä on?
 3. Selitä isännän ja loisen yhteisevoluution (coevolution) keskeiset periaatteet. Miten yhteisevoluutiota voi empiirisesti tutkia?

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

24.5.2013 Perttu Seppä

 1. Sattuma ja evoluutio
 2. Geneettisen muuntelun komponentit polygeenisissä ominaisuuksissa
 3. Jaksottaiset tasapainot vai fyleettinen gradualismi
 4. Parasiittien ja niiden isäntien välinen koevoluutio. Miten yhteisevoluutiota voi empiirisesti tutkia?

Vastaa kolmeen.

15.11.2013 Perttu Seppä

 1. Sukulaisvalinta (kin selection) ja sen merkitys.
 2. Molekyylievoluution neutraaliteoria ja “lähes neutraaliteoria”. Esitä teorioiden perusperiaatteet ja kuinka niitä voidaan testata.
 3. Sääntelygeenit evoluutiossa (?)
 4. Jaksottaiset tasapainot vai fyleettinen gradualismi?

Vastaa kolmeen.

31.10.2014 Perttu Seppä

 1. Molekyylievoluution neutraaliteoria (neutral theory) ja “lähes neutraaliteoria”. Esitä teorioiden perusperiaatteet ja keinoja niiden testaamiseksi.
 2. Vastinlajit (vicariance)
 3. Lajikäsite
 4. Parasiittien ja niiden isäntien välinen koevoluutio. Miten yhteisevoluutiota voidaan empiirisesti tutkia?

Vastaa kolmeen kysymykseen.

20.3.2015 Perttu Seppä

 1. Ylidominanssi (heterozygote advance), anna esimerkkejä
 2. Toiminnalliset rajoitteet molekyylievoluutiossa
 3. Millainen on sukupuolten optimaalinen lukumääräsuhde (sex ratio) populaatiossa? Mitkä tekijät vaikuttavat ja miten?
 4. Kasvien ja hyönteisten koevoluutio

Vastaa kolmeen kysymykseen.