Tenttiwiki

Entsyymit ja aineenvaihdunta

8.5.2010

(muistista vapain sanoin:)

 1. Piirrä ja nimeä glykolyysin metaboliitit
 2. Alaniini-glukoosi-kierto
 3. Mihin elimistö käyttää kolesterolia (luettelo)
 4. Laskutehtävä

13.4.2010

(muistista vapain sanoin:)

 1. Vertaile rasvahappojen hajotusta ja synteesiä.
 2. Glykolyysin säätely.
 3. Hengitysketju ja sen yhteys ATP-tuottoon.
 4. Laskutehtävä, sama kuin edellisessä tentissä (11.3.) mutta eri lukuarvoilla.

11.3.2010

 1. Fosfofruktokinaasi-1:n (PFK-1) säätely / Regulation of PFK-1
 2. Asetyyli-CoA aineenvaihdunnassa / Acetyl-CoA in metabolism
 3. Insuliini aineenvaihdunnan sääteiljänä / Insulin as a regulator of metabolism
 4. Entsyymi eksaminaasi koostuu kahdesta aktiivisesta alayksiköstä ja painaa 180kDa. Kun reaktioliuos on 10 nM entsyymin suhteen, saadaan alla olevan talukon mukaiset reaktionopeudet. Inhibiittori on [5uM]. Selvitä, minkä tyyppinen inhibitio on kysessä. Laske inhibiittorivakio K(i) ja entsyymin k(cat) arvo.

The enzyme examinase is made up of two active subunits and weighs 180kDa. When the enzyme concentration in the reaction solution is 10nM, the reaction rates are as shown in the table below. The inhibitor is [5uM]. Find out the type of inhibition inflicted by this inhibitor. Calculate the inhibitor constant K(i) and the k(cat) value for examinase.

Reaktion nopeus (uM/min)
[S] (uM) V(o) V(o)inhiboitu/inhibited
3 10,4 7,5
5 14,5 12
10 22,5 19
30 33,8 30
90 40,5 34

12.5.2009

 1. AsetyyliCoA
 2. Miten aivot korvaavat glukoosipuutteen nälkätilassa?
 3. Miten norepinefriini säätelee aineenvaihduntaa?

14.4.2009

 1. Ubikinonin tehtävä aineenvaihdunnassa.
 2. Miten glukagoni säätelee aineenvaihduntaa.
 3. Mitä glykogeeni synteesi kinaasi 3 (GSK-3) tekee aineenvaihdunnan säätelyssä.
 4. Entsyymi eksaminaasi koostuu kahdesta aktiivisesta alayksiköstä ja painaa 180kDa. Kun reaktioliuos on 10 nM entsyymin suhteen, saadaan alla olevan taulukon mukaiset reaktionopeudet. Inhibiittori on 1 µM. Selvitä, minkä tyyppinen inhibitio on kysessä. Laske inhibiittorivakio K(i) ja entsyymin k(cat) arvo.
Reaktion nopeus (uM/min)
[S] (uM) V(o) V(o)inhiboitu/inhibited
5 11,5 9,5
10 18,0 12,8
20 25,0 18
40 34,0 24
80 48,0 26

13.5.2008

 1. Fosfofruktokinaasin säätely
 2. Insuliinin toiminta aineenvaihdunnan säätelijänä
 3. Asetyyli koentsyymi A
 4. Erään entsyymin kinetiikkaa tutkittiin tuntemattoman inhibiittorin läsnäollessa. Inhibiittorin konsentraatio oli 50 uM. Entsyymin pitoisuus reaktiossa oli 10-4 g/l ja molekyylipaino 21,5 kDa (21 500 g/mol).

a) Selvitä Vmax (uM/min) ja KM (uM) Lineweaver-Burk kuvaajan avulla kyseisen inhibiittorin läsnäollessa ja ilman.
b) Minkä tyypin inhibitio on kyseessä?
c) Laske Kcat (s-1) eli ns. turnover number kyseisen inhibiittorin läsnäollessa. Huomaa että entsyymillä tiedetään olevan 6 aktiivista kohtaa.

Reaktion nopeus (uM/min)
[S] (uM) Ilman inhibiittoria Inhibiittorin läsnäollessa
3 10,4 4,1
5 14,5 6,4
10 22,5 11,3
30 33,8 22,6
90 40,5 33,8

17.4.2008

 1. Glykolyysi / Glycolysis
 2. Allosteerinen säätely / Allosteric regulation
 3. cAMP aineenvaihdunnan säätelyssä / cAMP in the regulation of metabolism
 4. Erään entsyymin kinetiikkaa tutkittiin tuntemattoman inhibiittorin läsnäollessa. Inhibiittorin konsentraatio oli 50 uM. Entsyymin pitoisuus reaktiossa oli 10-4 g/l ja molekyylipaino 21,5 kDa (21 500 g/mol).

a) Selvitä Vmax (uM/min) ja KM (uM) Lineweaver-Burk kuvaajan avulla kyseisen inhibiittorin läsnäollessa ja ilman.
b) Minkä tyypin inhibitio on kyseessä?
c) Laske Kcat (s-1) eli ns. turnover number kyseisen inhibiittorin läsnäollessa. Huomaa että entsyymillä tiedetään olevan 6 aktiivista kohtaa.

Reaktion nopeus (uM/min)
[S] (uM) Ilman inhibiittoria Inhibiittorin läsnäollessa
3 10,4 4,1
5 14,5 6,4
10 22,5 11,3
30 33,8 22,6
90 40,5 33,8

11.9.2007

 1. Minkä arvon (μmol/min) saa Vmax, kun V0 on 1 μmol/min 1/10 KM konsentraatiossa? Entsyymi noudattaa Michaelis-Menten kinetiikkaa. What is the value (μmol/min)of Vmax, when V0 is equal to 1 μmol/min 1/10 KM concentration? The enzyme follows Michaelis-Menten kinetics.
 2. Insuliinin toiminta aineenvaihdunnan säätelijänä. Isulin as regulator of metabolism
 3. Pentoosifosfaattireitti. Pentosephosphate pathway
 4. Allosteerinen säätely. Allosteric regulation

15.5.2007

 1. Substraatti A muuttuu tuotteeksi D biokemiallisessa reaktiossa, jonka välivaiheita ovat substraatit B ja C. Reaktion kolme entsyymiä E(A:sta B:ksi),E(B:stä C:ksi) ja E(C:stä D:ksi) Km-arvot ovat seuraavat: E(A→B) 10-4 M, E(B→C) 10-2 M ja E(C→D) 10-4 M.
 • a) Mikä on reaktionopeutta rajoittava vaihe tässä reaktiosarjassa?
 • b) Selitä sanallisesti a-kohdan vastauksesi tehtävässä annettujen arvojen avulla
 • c) Todista a-kohdan vastaus matemaattisesti laskemalla reaktionopeuksien suhteet toisiinsa
 1. Selitä allosteerinen säätely entsymologiassa ja aineenvaihdunnassa ja anna esimerkki
 2. Glukagonin toiminta aineenvaihdunnan säätelijänä
 3. Pentoosifosfaattireitti

19.4.2007

 1. Asetyyli-CoA aineenvaihdunnassa. Acetyl-CoA in metabolism
 2. Mitä cAMP tekee aineenvaihdunnassa? Role of cAMP in metabolism?
 3. Miten aivojen energiansaanti on turvattu? How is the energy supply secured in the brain?
 4. The kinetics of an enzyme are measured as a function of substrate concentration in the presence and in the absence of 100 micromolar inhibitor (I)
a) What are the values of Vmax and Km in the absence and in the presence of the inhibitor?
b) What type of inhibition is it?
c) What is the dissociation constant of this inhibitor?
Reaktion nopeus (uM/min)
[S] (uM) Ilman inhibiittoria Inhibiittorin läsnäollessa
3 10,4 4,1
5 14,5 6,4
10 22,5 11,3
30 33,8 22,6
90 40,5 33,8

6.3.2007

 1. Mode of inhibitor. The kinetics of an enzyme are measured as a function of substrate concentration in the presence and in the absence of 2 mM inhibitor (I).
 ^ [S]  ^ Velocity (umol/minute) ^
 ^ (um) ^ No inhibitor^ Inhibitor ^ 
 |  3  | 10.4    |  4.1   |
 |  5  | 14.5    |  6.4   |
 | 10  | 22.5    | 11.3   |
 | 30  | 33.8    | 22.6   |
 | 90  | 40.5    | 33.8   |
 a) What are the values of Vmax and Km in the absence of inhibitor? In the presence?
 b) What type of inhibition is it?
 c) What is the binding constant of this inhibitor?
 1. Miten insuliini ja glukagoni sätelevät aineenvaihduntaa.

Insulin and glucagon as regulators of metabolism.

 1. Fosfofruktokinaasi-1:n säätely glykolyysissä.

Regulation of phophofructokinase-1 in glycolysis.

 1. Asetyyli-CoA aineenvaihdunnassa.

Acetyl-CoA in metabolism.

5.6.2006

 1. Piirrä Lineweaver-Burkin kuvaaja ja siinä Km ja Vmax sekä kompetatiivisessa että nonkompetatiivisessa inhibitiossa. Draw Lineweaver-Burk curve and mark Km and Vmax both in competative and noncompetative inhibition.
 2. Pyruvaatti. Pyruvate
 3. Rasvahapposynteesi. Fatty acid synthesis
 4. Sitruunahappokierto. Citric acid synthesis

7.3.2006

 1. Mikä ero on ubikinonilla ja ubikinolilla?
 2. Insuliini ja glukagoni aineenvaihdunnan säätelyssä
 3. AcetyyliCoA
 4. Entsyymikinetiikkalasku (Stryer 5. painos kpl 8 lasku 2)

college essay