Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
entsyymit [2014/08/08 03:59]
62.210.167.213 JTEIYSCVMuXYO
entsyymit [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Entsyymit======
  
 +
 +==== 12.4.2005 ====
 +
 +1) //​Destroying the Trojan horse.// Penicillin is hydrolysed and thereby rendered inactive by penicillinase (also known as b-lactamase),​ an enzyme present in some resistant bacteria. The mass of this enzyme in //​Staphylococcus aureus// is 29,6 kD. The amount of penicillin hydolyzed in 1 minute in a 10-ml solution containing 10^-9 g of purified penicillinase was measured as a function of the concentration of penicillin. Assume that the concentration of penicillin does not change appreciably during the assay.
 +
 +^[Penicillin] (uM) ^Amount hydrolyzed (nanomoles)^
 +|1         |0,11|
 +|3         |0,25|
 +|5         |0,34|
 +|10         |0,45|
 +|30         |0,58|
 +|50         |0,61|
 +
 +  * Plot //Vo// versus [S] and 1///Vo// versus 1/[S] for these data. Does penicillinase appear to obey Michaelis-Menten kinetics? If so, what is the value of //Km//?
 +  * What is the value of //Vmax//?
 +  * What is the turnover number of penicillinase under these conditions? Assume one active site per enzyme molecule.
 +
 +2) Emäskatalyysi. Base catalysis. 3) Miten entsyymien katalyyttistä tehokkuutta säädellään?​ How is the catalytic efficiency of the enzyme regulated? 4) Miten entsyymit nimetään? How are the enzymes named (nomenclature of enzymes)?
 +
 +
 +
 +==== 11.3.2003 ====
 +
 +  - Mitkä seuraavista väittämistä ovat vääriä:
 +    * Entsyymi vaikuttaa reaktion tasapainoon
 +    * Entsyymit katalysoivat reaktioita nostamalla aktivaatioenergiaa
 +    * RNA-molekyylit voivat toimia entsyymeinä
 +    * Katalyyttiset vasta-aineet sitovat yhdisteitä jotka jäljittelevät substraatin siirtymätilaa
 +    * Entsyymit nopeuttavat kemiallista reaktiota molempiin suuntiin
 +    * Entsyymin rakenne voi muuttua substraatin sitoutuessa siihen
 +    * Kompetitiivinen inhibiittori vaikuttaa alentavasti entsyymireaktion maksiminopeuteen
 +    * Moniaskelisessa entsymaattisessa reaktiossa on yleensä yksi reaktionopeutta rajoittava tekijä
 +    * Entsyymit voivat muuntaa energiaa muodosta toiseen
 +  - Kuvaa lyhyesti (luettele) millä eri tavoin enstyymien aktiivisuutta voidaan säädellä soluissa
 +    * Mitä kuvaa k(cat)/K(M) suhde entsyymin ominaisuuksien osalta?
 +    * Millä perusteella,​ kuvaa mekanistinen tausta
 +  - Kuvaa strategioita/​mekanismeja entsyymireaktioissa joihin osallistuu useampia substraatteja ja syntyy useita reaktiotuotteita
 +
 +
 +==== 4.2.2003 ====
 +
 +1. Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikeita?
 +    * Spontaanille reaktiolle Gibbsin vapaan energian muutos on negatiivinen
 +    * Jotta reaktio olisi spontaani systeemin ja sen ympäristön entropian täytyy pienentyä
 +    * Inhibiittori ei voi sitoutua enstyymin aktiiviseen paikkaan
 +    * Reaktion spontaanisuus riippuu vain standardista Gibbsin vapaan energian muutoksesta
 +    * Entsyymit vaikuttavat reaktion tasapainoon
 +    * Entsymaattisen reaktion nopeus on suoraan verrannollinen enstyymin aikaansaamaan aktivaatioenergian alenemiseen
 +    * Entsyymin rakenne voi muuttua substraatin sitoutuessa entsyymiin
 +    * Entsyymi ei voi sitoa kahta substraattia yhtä aikaa
 +    * Vain proteiinit voivat toimia entsyymeinä
 +    * Vesi toimii substraattina hydrolyysireaktioissa
 +
 +2. Entsyymin kinetiikka tutkittiin eri substraattikonsentraatioissa ilman inhibiittoria ja inhibiittorin läsnäollessa. Saatiin seuraavat tulokset:
 +
 +^Reaktionopeus (umol/​minuutti)^^^
 +^[S] (uM) ^ei inhibiittoria ^inhibiittori läsnä^
 +|3 |10,​4 |4,​1|
 +|5 |14,​5 |6,​4|
 +|10 |22,​5 |11,​3|
 +|30 |33,​8 |22,​6|
 +|90 |40,​5 |33,​8|
 +
 +    * Mikä on K(M) ja V(max) enstyymille?​
 +    * Millaisesta inhibitiosta on kyse?
 +    * Perustele tarkemmin kohdan b vastaus.
 +
 +3. Mistä homoallosteriassa on kysymys?
 +
 +4. 
 +    * Selitä lyhyesti (erittäin) mitä kymotrypsiini tekee.
 +    * Selitä mikä tekee kymotrypsiinin aktiivisessa paikassa olevan seriinin reaktiiviseksi.
 +    * Kuvaa kemiallisin kaavoin kymotrypsiinin reaktiomekanismin vaiheet.