Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elioemaantieteen_perusteet_ja_seminaari [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eliömaantieteen perusteet ja seminaari======
 +
 +===== 59927 Eliömaantieteen perusteet =====
 +  ​
 +=== 2.12.2016 Johannes Enroth ja Henry Pihlström ===
 +
 +Valitse toinen
 +  -  Tehtävässä kaavio Saaren etäisyyden vaikutuksesta lajimäärään ja turnoveriin:​ Mitä oheisesta kaaviosta voi nähdä? Kuvaako se mielestäsi hyvin todellisuutta?​ Miksi/miksi ei?
 +  - ?
 +Valitse toinen
 +  - Jääkausien vaikutus holarktiseen eläimistöön.
 +  - Australaasian ja orientaalisen alueen eliömaantieteelliset erot
 +
 +=== 18.12.2003 Johannes Enroth, Jukka T. Lehtonen ja Timo Saarinen ===
 +
 +  -  Mikä on aluekladogrammi?​ Missä tapauksessa se poikkeaa taksonikladogrammista?​
 +  -  Missä pussieläimiä nykyään esiintyy ja miksi?
 +  -  Kartalle oli merkitty neljä biomia, ne piti määrittää ja nimetä ja kuvailla lyhyesti kunkin biomin kasvillisuutta.