Tenttiwiki

59927 Eliömaantieteen perusteet

2.12.2016 Johannes Enroth ja Henry Pihlström

Valitse toinen

  1. Tehtävässä kaavio Saaren etäisyyden vaikutuksesta lajimäärään ja turnoveriin: Mitä oheisesta kaaviosta voi nähdä? Kuvaako se mielestäsi hyvin todellisuutta? Miksi/miksi ei?
  2. ?

Valitse toinen

  1. Jääkausien vaikutus holarktiseen eläimistöön.
  2. Australaasian ja orientaalisen alueen eliömaantieteelliset erot

18.12.2003 Johannes Enroth, Jukka T. Lehtonen ja Timo Saarinen

  1. Mikä on aluekladogrammi? Missä tapauksessa se poikkeaa taksonikladogrammista?
  2. Missä pussieläimiä nykyään esiintyy ja miksi?
  3. Kartalle oli merkitty neljä biomia, ne piti määrittää ja nimetä ja kuvailla lyhyesti kunkin biomin kasvillisuutta.