Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elioekunnan_evoluutio [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Eliökunnan evoluutio======
  
 +=====Evoluutio ja systematiikka=====
 +vanha kurssi
 +
 +==== 13.10.2000 Enroth, Hellstedt, Hyvönen, Teräs====
 +
 +Vastaa kysymyksiin ytimekkäästi ja kaikkiin eri paperille!
 +
 +  - Ruumiinontelo selkärangattomien evoluutiossa (Teräs) ​
 +    *  Mitä tarkoittaa antagonistinen koevoluutio
 +    *  Minkä rakennepiirteen perusteella erotetaan sikiökalvolliset ​ (amniootit) toisistaan ja mitkä lajiryhmät luetaan kuuluvaksi kuhunkin ryhmään? (Hellstedt) ​
 +  - Endosymbioosi ja sen merkitys kasvien evoluutiossa (Enroth) ​
 +  - Tee oheisesta kasviryhmästä kladistinen analyysi. Kirjaa ​ esiin koko tarkastelu, ei pelkästään analyysin lopputulosta. Miksi esittämäsi hypoteesi on parempi kuin muut? (Hyvönen) ​
 +
 +Tenttiin saa ottaa kirjallisuuden mukaan
 +
 +
 +==== 7.10. 2005 Johannes Ehnroth, muut luennoitsijat Mikael Fortelius, Mikko Haaramo, Jukka T. Lehtonen, Jyrki Muona, Jouko Rikkinen, Riitta Savolainen ====
 +
 + ​HUOMIO:​ Vastaa vain kolmeen kysymykseen ja kaikkiin eri  paperille!
 +
 +  - Kuvitellaan,​ että olet tutkija ja teet kambrikautisen fossiililöydön. Uudessa löydössäsi on tuhansia eläinten fossiileja ja pystyt kiistattomasti osoittamaan,​ että mukana on ainakin 50 tieteelle aiemmin kuvaamatonta pääjaksoa ja 40 tieteelle uutta niveljalkaisten luokkaa. Lisäksi löydät mm. kymmeniä trilobiitti-,​ hyönteis-, nilviäis-, sukkulamato-,​ laakamato-, nivelmato- ja polttiaiseläinlajeja. Minkälaisia ​ ajatuksia sinulle herää eläinten evoluution kulusta, kun vertaat löydöksiäsi aiempaan tietoon?
 +  - Mitä tarkoitetaan adaptiivisella radiaatiolla?​ Missä tilanteissa adaptiivinen radiaatio on (ollut) erityisen voimakasta? Kerro muutama valaiseva esimerkki?
 +  - Mitä ovat fotoautotrofiset eukaryootit ja miten ne ovat syntyneet? Onko niillä kaikilla yhteinen kantamuoto?
 +  - Tutkija haluaa selvittää Suomessa esiintyvien kuuden sepikkälajin sukulaisuussuhteet. Ulkoryhmäksi hän valitsee helosepän, sisäryhmään kuuluvat kyrmy-, poppeli-, vaahtera-, kaulus-, kuusi- ja pikkusepikkä. Aineistoon tutustuttuaan hän havaitsee mm. seuraavat tuntomerkit.
 +   * Helosepällä on näkyvä suukilpi, muilla sitä ei ole.
 +   * Poppeli-, vaahtera-, kaulus-, kuusi- ja pikkusepikällä on voimakkaasti kitinisoitunut toukka, sen sijaan kyrmysepikällä ja helosepällä on pehmeä toukka.
 +   * Vaahtera-, kuusi- ja pikkusepikällä ovat koiraan sukupuolielinten kaikki osat liittyneet yhteen, muilla ne ovat erillisiä.
 +   * Vaahtera- ja pikkusepikällä on etuselässä rosoiset sivuharjut, muilla ei niitä ole. Kuusisepikällä on etuselässä keskiura, muilla ei.
 +   * Poppeli- ja kaulussepikällä on vahvat peitinsiipiuurteet,​ muilla ei niitä ole.
 +   * Kyrmysepikällä on syvät tuntosarviurat,​ muilla ei niitä ole.
 +Näiden tietojen avulla hän löytää oikean kladogrammin. Tee samoin!
 +
 +tentissä sai olla mukana niin luentomuistiinpanot kuin kirjallisuuttakin.
 +
 +==== XX.XX.???? ====
 +
 +**huomio ja hälytys! vastaa vain kolmeen (3) kysymykseen**
 +
 +{{fylo2.jpg|}}
 +
 +  - Oletetaan, että olet tutkija vuonna 2010, jolloin on kehitetty uusi XXXC- rRNA:han perustuva analyysi. Tutkit uudella menetelmällä 15 pääjakson fylogeniaa ja saat tulokseksi ylläolevan sukupuun. Minkälaisia eroja havaitset siinä tähän mennessä esitettyihin sukupuihin? Minkälaisia päätelmiä tekisit tuloksiesi perusteella selkärangattomien evoluutiohistoriasta?​ \\ Porifera= sienieläimet,​ Platyhelminthes = laakamadot, Rotifera= ​ rataseläimet,​ Nemertea = nauhamadot, Bryozoa = sammaleläimet,​ Phoronida = tupsumadot, Brachiopoda= lonkerojalkaiset,​ Mollusca = nilviäiset,​ Annelida = nivelmadot, Nematoda = sukkulamadot,​ Arthopoda = niveljalkaiset,​ Cnidaria = Poluiaiseläimet,​ Ctenophora= kampamaneetit,​ Echinodermata = piikkinahkaiset,​ Chordata = selkäjänteiset
 +  - Selitä luonnonvalinnan periaate. Kiinnitä huomiota (a) mekanismiin ja (b) prosessiin/​tulokseen,​ samoin siihen, mikä on valinnan perusyksikkö,​ mikä evoluution perusyksikkö. Huomaa, että kun tietyt perusedellytykset toteutuvat, evoluutio seuraa mekaanisesti. Pyri osoittamaan tämä (mitkä ovat nämä perusedellytykset?​).
 +  - Sammalet ja putkilokasvit ovat maakasveja, mutta niiden sopeutumissa rnaaympäristöön (tai "​ilmaympäristöön"​) on muutamia huomattavia eroja. Millaisia?
 +  - Tutkija haluaa selvittää Suomessa esiintyvien kuuden sepikkälajin sukulaisuussuhteet. Ulkoryhmäksi hän valitsee helosepän, sisäryhmään kuuluvat kyrmy-, haapa-, vaahtera-, kaulus-, lieko- ja pajusepikkä. Aineistoon tutustuttuaan hän havaitsee mm. seuraavat tuntomerkit. Helosepällä on näkyvä suukilpi, muilla sitä ei ole. Haapa-, vaahtera-, kaulus-, lieko-ja pajusepikällä on voimakkaasti kitinisoitunut toukka, sen sijaan kyrmysepikällä ja helosepällä on pehmeä toukka. Vaahtera-, lieko-ja pajusepikällä ovat koiraan genitaalien kaikki osat fuusioituneet yhteen, muilla ne ovat erillisiä. Vaahtera-ja pajusepikällä on etuselässä rosoiset sivuharjut, muilla ei niitä ole. Liekosepikällä on etuselässä keskiura, muilla ei. Haapa-ja kaulussepikällä on vahvat peitinsiipiuurteet,​( muilla ei niitä ole. Kyrmysepikällä on syvät tuntosarviurat,​ muilla ei niitä ole. Näiden tietojen avulla hän löytää oikean kladogrammin. Tee samoin!
 +
 +
 +
 +==== 17.10.1995 ====
 +
 +Vastaa kolmeen seuraavista viidestä kysymyksestä (kukin vastaus omalle paperille)
 +
 +  - Miksi kaikki säteittäissymmetriset eläimet eivät ole lähisukuisia keskenään?​
 +  - "That natural selection will always act with extreme slowness, I fully admit."​ ("​Origin",​ Ist edition)
 +"... the period under which species underwent modifications,​ though long as measured in terms of years, was probably short in comparison with that during which it remained without undergoing any change."​ ("​Origin",​ 6th edition) Charles Darwin: On the Origin of Species (1859, 1872) \\ Mihin meidän aikamme kiistakysymykseen yllä olevat lainaukset liittyvät? Ota kiistaan ja selitysmalleihin kantaa (puolesta, vastaan, vai olisiko kompromissi mahdollinen?​). Perustele kannanottosi. ​
 +  - Kuvaa mesotsooisen kauden alussa tapahtunut ravintoketjun muutos. Mitä se kertoo
 +eliöyhteisöistä?​
 +  - FT Vieno Varma halusi selvittää viiden uhanalaisen kovakuoriaisen sukulaisuussuhteet:​ pimabäiiö,​
 +huppukuoriainen,​ lehmuskatkiainen,​ jalavanlahokärsäkäs ja pötkykaarna-kuoriainen. Ulkoryhmänä (="​outgroup"​) hän käytti maakiitäjäistä. Tutkijalla oli käytettävissä neljä tuntomerkkiä:​
 +    * maakiitäjän toukalla on kynsi, muilla ei ole kynttä
 +    * maakiitäjäisen,​ verihärön ja huppukuoriaisen toukilla on jalat, muilla ei ole jalkoja
 +    * jalavanlahokärsäkkäällä ja pötkykaaraakuoriaisella on kärsä, muilla ei ole kärsää
 +    * maakiitäjäisellä on seitsemän testistä, verihäröllä ja huppukuoriaisella kuusi, muilla viisi Minkälainen on lajien sukulaissuhdetta kuvaava kladogrammi? ​ Montako monofyleettistä ryhmää siinä on?
 +  - Mitä tarkoitetaan preadaptaatiolla?​ Kerro kaksi esimerkkiä preadaptaatioiden vaikutuksesta lajien tai
 +lajirynmien evolutiiviseen menestykseen.
 +
 +
 +==== 13.10 1997 ====
 +**Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä** ​
 +
 +  - Pyrit selvittämään kuuden kovakuoriaisen sukulaisuussuhteet. Tutkimuskohteena
 +ovat suomuseppä,​ valekauniainen,​ kyrmysepikkä,​ isopehkiäinen,​ hamppunirppa ja
 +tammijäärä. Ulkoryhmänä pidät suursukeltajaa. Sinulla on käytettävissä seuraavat tuntomerkit:​
 +    * Suursukeltajan toukalla on suuret kynnet, muilla ne ovat surkastuneet.
 +    * Valekauniaisen,​ suomusepän ja kyrmysepikän toukkien ylähuuli on täysin sulautunut suukilpeen, muilla se on vapaasti niveltynyt.
 +    * Hamppunirpalla ja tammijäärällä on neljä nilkkajaoketta,​ muilla viisi.
 +    * Suomusepällä ja valekauniaisella on kohdun kaltaisessa bursassa suuret hampaat, muilla ei.
 +    * Kyrmysepän ylähuuli ei ole esillä, muilla on.
 +    * Isopehkiäisen,​ hamppunirpan ja tammijäärän verkkosilmien linssit ovat pidentyneet ja kaventuneet,​ muilla ne ovat lyhyet ja leveät.
 +    * Isopehkiäisellä on pallonmuotoinen tuntosarven nuija, muilla ei.
 +Laadi kladogrammi,​ joka heijastaa annettujen tuntomerkkien avulla eläinten sukulaisuussuhteita. Merkitse kladogrammiin,​ kuinka monta monofyleettistä ryhmää siinä on.
 +  - Mitä sopeumia vaadittiin ja miten ne ratkaistiin kasvien siirtyessä kuivalle maalle ja levittäytyessä siellä yhä uusille kasvupaikoille?​
 +  -  Vastaa lyhyesti (muutamalla lauseella) kolmeen seuraavista osakysymyksistä
 +     * Eräässä populaatiossa pienikokoisten aikuisten yksilöiden jälkeläistuotanto on heikompi kuin suurikokoisten yksilöiden,​ mutta suurikokoiset yksilöt joutuvat suhteellisesti useammin petojen suihin:
 +     * Minkälainen valinta kohdistuu populaatioon?​
 +     * Mihin suuntaan populaation yksilöiden koko kehittyy
 +     * Miksi yksilönkehitys on avainasemassa uusien rakennekaavojen synnyssä?
 +     * Mikä on adaptiivinen radiaatio (anna myös kolme esimerkkiä) ja miten se liittyy jaksottaisen tasapainon periaatteeseen?​
 +     * Jos epäyhtälö br — c > O toteutuu niin geeni joka johtaa avunantoon runsastuu populaatiossa (b = avusta saatu hyöty avunsaajalle,​ r = avunantajan ja avunsaajan välinen sukulaisuus (voi saada arvot nollasta yhteen - esim täyssisarten välinen sukulaisuus on 0.5), c = avunannosta koituvat kustannukset avunantajalle).
 +     * Missä kolmessa eri tilanteessa kyseinen geeni ei voi koskaan runsastua populaatiossa?​
 +     * Jos r = 0.01 voiko geeni voi runsastua populaatiossa?​ Perustele lyhyesti.
 +  - Ruumiinontelo selkärangattomien evoluutiossa
 +
 +
 +
 +==== 15.10. ====
 +
 +**Vastaa kolmeen kysymykseen / three questions are to be answered**
 +
 +  - Tohtori Vieno Varma pyrki selvittämään viiden uhanalaisen kuoriaisen sukulaisuussuhteet. Tutkimuksen kohteena olivat verihärö, korukeräpallokas,​ kyrmysepikkä,​ kaunokkikärsäkäs ja pötkykaarnakuoriainen. Ulkoryhmänä käytettiin lehtokiitäjäistä. Tohtori Varma käytti seuraavia tuntomerkkejä:​
 +    * lehtokiitäjäisen toukalla oli kynnet, muilla ei
 +    * lehtokiitäjäisen,​ verihärön ja korukeräpallokkaan toukilla oli jalat, muilla ei
 +    * kaunokkikärsäkkäällä ja pötkykaarnakuoriaisella oli kärsä, muilla ei
 +    * lehtokiitäjäisellä oli seitsemän sukurauhasta,​ verihäröllä ja korukeräpallokkaalla kuusi, muilla viisi
 +Laadi näiden tietojen pohjalta sukulaisuusuhteita kuvaava kladogrammi. Kuinka monta monofyleettistä ryhmää siinä on?
 +  - Lophophorata-ryhmä ja niiden fylogeneettinen asema.
 +  - Luonnonvalinnan periaate ja miten se kytkeytyy evoluutioon - anna esimerkki
 +  - Uusien eliömuotojen synty - mitkä tekijät ovat avainasemassa?​
 +  - Mitä sopeumia vaadittiin ja miten ne ratkaistiin kasvien siirtyessä kuivalle maalle ja levittäytyessä siellä yhä uusille kasvupaikoille.
 +
 +
 +==== 5.10.2007 ====
 +
 +  - Selitä luonnonvalinnan periaate. Kiinnitä huomiota (a) mekanismiin ja (b) prosessiin/​tulokseen,​ samoin siihen, mikä on valinnan perusyksikköm mikä evoluution perusyksikkö. Huomaa, että kun tietyt perusedellytykset toteutuvat, evoluutio seuraa mekaanisesti. Pyri osoittamaan tämä (mitkä ovat tämän perusedellytykset?​).
 +  - Maapallolla on alle tuhat paljassiemenislajia ja noin 250 000 koppisiemenislajia. Mistä tämä voi johtua?
 +  - Tehtävänä on selvittää eräiden kuoriaisten sukulaisuussuhteita. Kohteena ovat seppä, sepikkä, sylkikuoriainen,​ mustakeiju, suutari ja pikikärsäkäs. Ulkoryhmänä käytetään sukeltajaa. Hyönteisissä havaitaan joukko eroavaisuuksia. ​  
 +  * sukeltajalla on erilliset sivulevyt eturuumissa,​ muilla näitä ei ole
 +  * suutarin ja piikkikärsäkkään toukkien jalat ovat surkastuneet,​ muilla ne ovat hyvin kehittyneitä
 +  * mustakeijulla,​ suutarilla ja piikkikärsäkkäällä on nelijaokkeiset taka- ja keskinilkat,​ muilla viisijaokkeiset
 +  * sepän, sepikkään ja sylkikuoriaisen eturinta muodostaa lusikkamaisen ulokkeen suuosien alle, muilla on vapaa suu
 +  * seppä ja sepikkä osaavat hypätät selälleen asetettuna, muut eivät
 +  Miltä näiden tuntomerkkien pohjaöta tehty parsimonisin kladogrammi näyttää?